Josemaría Escrivá Obras
852

Se till att lära känna ”det andliga barnaskapets väg” men ”tvinga dig” inte att följa den. Låt den helige Ande verka.


853

Barnaskapets väg. Självöverlåtelse. Andligt barnaskap. Inget av detta är barnsligt, utan starkt och stadigt kristet liv.


854

De ”barn” som lever det andliga barnaskapets liv talar eller uppför sig aldrig så, att de kan anklagas för barnslighet eller brist på mognad.


855

Det andliga barnaskapet är inte from dumhet eller vekhet. Det är en klok och kraftfull väg som är svår i sin enkelhet, och som människan därför måste börja och fortsätta att gå, ledd vid handen av Gud.


856

Det andliga barnaskapet kräver att förståndet betvingas, vilket är svårare än att betvinga viljan. För att tygla förståndet krävs, utöver Guds nåd, att viljan ständigt övas i att säga nej, på samma sätt som det skall säga nej till köttet. Som en följd av detta når man den paradoxala slutsatsen att den som följer ”barnaskapets lilla väg” måste göra sin vilja starkare och manligare för att bli ett barn.


857

Att vara liten: storslagen djärvhet är typisk för barn. Vem ber om ... månen? Vem viker inte för faran för att uppfylla sina önskningar?

Tänk er ett sådant ”barn” med Guds nåd i stort mått, med en önskan att göra Hans vilja, med mycket kärlek till Jesus och all den mänskliga kunskap som det kan tillgodogöra sig ... så har ni en bild av nutidens apostlar, så som Gud utan tvivel vill ha dem.


858

Var ett barn. Var ännu mera som ett barn. Men inga återfall till tonåren: har du sett något löjligare än en liten pilt som spelar man eller en man som är barnslig? Ett barn inför Gud: och till följd av att du är det, är du alltigenom man i alla andra avseenden. Och en sak till: sluta upp med att bete dig som en knähund.


859

Ibland har vi lust att ge oss hän åt små barnsligheter. Vad vi då gör har ett underbart värde i Guds ögon och så länge som det inte smyger sig in någon slentrian i dem kommer de att vara fruktbara, eftersom kärleken alltid är fruktbar.


860

Inför Gud, som är evig, är du ännu mindre än vad en tvååring är jämförd med dig.

Och förutom att vara ett barn, är du Guds son.

Glöm inte det!


861

Barn, brinn av önskan att sona ditt vuxenlivs excesser.


862

Dumma barn: den dag som du döljer någon del av din själ för din föreståndare har du upphört att vara ett barn, för du har förlorat din enkelhet.


863

När du verkligen blir ett barn, kommer du att vara allsmäktig.


864

Som barn har ni inga bekymmer. Barn glömmer omedelbart tråkigheter och återgår till sina vanliga lekar. Har ni överlämnat er helt åt Honom kommer ni därför inte att behöva bekymra er om någonting, för ni kommer att vila i Fadern.


865

Barn, gör uppoffringar till Honom varje dag ... uppoffra till och med dina svagheter.


866

Snälla barn, uppoffra till Honom det arbete som utförs av alla de arbetare som inte känner Honom.

Uppoffra till Honom den naturliga glädjen hos de stackars barn som går i gudlösa skolor ...


867

Barn har ingenting eget, allting tillhör deras föräldrar ... Din himmelske Fader vet mycket väl hur han skall förvalta familjeförmögenheten.


868

Var liten, var mycket liten. Var inte äldre än två, högst tre år. Barn som är äldre än så är redan små rackare som försöker lura sina föräldrar med de mest osannolika lögner.

De har redan syndens fomes, böjelsen mot det onda, men de saknar den erfarenhet av ondskan som kommer att lära dem ”konsten” att synda och att under sken av sanning dölja det falska i sina lögner.

De har förlorat enkelheten och enkelheten är oundgänglig för att man skall kunna vara ett barn inför Gud.


869

Men barn, varför vill du till varje pris gå på styltor?


870

Försök inte vara vuxen. Var ett barn, alltid ett barn, även om du skulle dö av hög ålder. Om ett barn snubblar och ramlar omkull, så är det ingen som förvånas ... dess far kommer snabbt för att ställa det på benen igen.

När den som ramlar är vuxen, så är den första impulsen att skratta. När den första impulsen är över ger löjet ibland vika för medlidande. Men vuxna måste resa sig själva.

Din sorgliga erfarenhet är varje dag fylld med snubblanden och fall. Vad skulle det bli av dig om du inte varje gång blev mer som ett barn?

Försök inte vara vuxen. Var som ett barn, och när du snubblar, må då Gud, din Fader, med sin hand lyfta upp dig från marken.


871

Barn, för att överlämna sig måste man vara följsam.


872

Tänk alltid på att Herren har en förkärlek för barn och för sådana som blir som barn.


873

En liten själs paradoxer. När Jesus sänder dig händelser som världen kallar goda, så gråt i ditt hjärta och begrunda hans godhet och din egen uselhet. När Jesus sänder dig händelser som folk anser vara dåliga, så gläd dig i ditt hjärta för att han alltid ger dig det du behöver bäst och för att du nu har ett vackert tillfälle att älska Korset.


874

Barn, ropa modigt: Vilken kärlek Teresa av Avila hade! Vilken iver Franciskus Xavier hade! Vilken beundransvärd man aposteln Paulus var! Ack Jesus, jag ... jag älskar dig mer än Paulus, Xavier och Teresa!


Föregående Nästa