Josemaría Escrivá Obras
790

Har ni inte god lust att till de ungdomar som skränar runt omkring er ropa: ”Dårar, lämna dessa världsliga ting som förminskar och ofta förnedrar era hjärtan ... Lämna allt det där och följ med oss i Kärlekens spår?”


791

Det är ingen ”fart” i dig. Det är därför så få följer dig. Det ser ut som om du inte är särskilt övertygad om vad du tjänar på att lämna denna världens goda för Kristi skull.

Jämför: hundrafalt igen och det eviga livet.

Tycker du att det är en dålig ”affär”?


792

Duc in altum - Ro ut på djupt vatten! Kasta den pessimism som gör dig feg överbord. Et laxate retia vestra in capturam - lägg ut näten där för att fiska.

Förstår du inte att du kan säga som Petrus: In nomine tuo laxabo rete - Jesus, i ditt namn kommer jag att söka efter människor.


793

Att vinna nya apostlar. Det är det säkra tecknet på sann iver.


794

Att så. En man gick ut för att så ... Så med breda kast, apostoliska själ. Nådens vind kommer att föra med sig utsädet någon annanstans, om plogfåran det faller i inte är värdig ... Så, och var säker på att utsädet kommer att slå rot och bära frukt.


795

Med ett gott exempel sår man gott utsäde. Kärleken till nästan gör alla skyldiga att så.


796

Din kärlek är bra liten om du inte är angelägen om att rädda alla människor. Din kärlek är bra ynklig om du inte önskar av allt ditt hjärta att smitta andra apostlar med din tokighet.


797

Du vet att din väg inte är tydligt utstakad. Och du vet att den inte är det och att du fortsätter att famla i mörkret för att du inte följer Jesus på nära håll. Vad väntar du på för att bestämma dig?


798

Skäl? ... Vilka skäl angav väl stackaren Ignatius för den lärde Franciskus Xavier?


799

Det som förvånar dig tycker jag är naturligt, nämligen att Gud sökte upp dig i ditt arbete.

På samma sätt sökte han upp de första: Petrus, Andreas, Johannes och Jakob vid deras nät, Matteus utanför tullhuset ...

Och, hör och häpna, Paulus mitt under hans ansträngningar att göra slut på kristendomens frö.


800

Skörden är stor, men arbetarna få. Rogate ergo! Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.

Bönen är det effektivaste sättet att vinna nya apostlar.


801

Världen genljuder fortfarande av Guds rop: ”Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!” Men se: den har slocknat nästan överallt... Får du inte lust att sprida branden överallt?


802

Det finns en lärd person som du skulle vilja vinna för ditt apostolat, och en annan som är inflytelserik, och en tredje som är förnuftig och dygdig.

Be, gör uppoffringar och påverka dem genom ditt exempel och genom dina ord! De kommer inte! Förlora inte din frid för det: det är för att de inte är nödvändiga.

Tror du inte att det fanns samtida med Petrus som var lärda, inflytelserika, förnuftiga och dygdiga men som ändå stod utanför de tolvs apostolat?


803

Man sade till mig att du har ”charm”, en särskild talang för att föra med folk på din väg.

Tacka Gud för denna gåva: att vara ett redskap för att leta efter redskap.


804

Hjälp mig att ropa: Jesus, människor! ... Apostoliska människor! För dig och för att förhärliga dig.

Du skall få se att han i slutänden kommer att bönhöra oss.


805

Säg mig ... där du befinner dig, finns det inte en ... eller kanske två som verkligen kan förstå oss?


806

Säg till ... honom där, att jag behöver femtio människor som älskar Jesus Kristus mer än allting annat.


807

Du berättar om din vän, som går till sakramenten, som lever ett rent liv och är en duktig student.

Men han ”kommer inte igång”. Om du talar med honom om offer och apostolat blir han ledsen och drar sig undan.

Oroa dig inte. Det är inte ett misslyckande för din iver. Det är, bokstavligen, den händelse som evangelisten beskriver: ”Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga” (offer) ... ”Kom sedan och följ mig” (apostolat).

Den unge mannen abiit tristis - gick också sin väg bedrövad. Han ville inte motsvara nåden.


808

”En god nyhet: en ny dåre ... till vårt dårhus”. ”Fiskarens” brev är ett enda glädjeutbrott.

Må Gud göra dina nät effektiva!


809

Att vinna nya apostlar. Vem hungrar inte efter att föreviga sitt apostolat?!


810

Den iver att vinna människor som brinner inom dig är ett säkert tecken på din hängivelse.


811

Minns du? Du och jag bad vår bön medan dagen led mot sitt slut. Nära oss hördes bruset av vatten. I den kastilianska stadens stillhet hörde vi även olika röster som talade hundratals språk och i nöd ropade till oss att de ännu inte kände Kristus.

Du kysste frimodigt krucifixet och bad honom att få bli en apostel för apostlar.


812

Jag kan förstå att du älskar ditt hemland och de dina så mycket men att du, trots dessa band, otåligt väntar på att få färdas över land och hav - att resa långt bort! - för att din iver att få skörda inte ger dig ro.


Föregående Nästa