Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Vägen > De yttersta tingen > Kap 35
734

”Detta är er stund, nu har mörkret makten.” Så den syndiga människan har sin stund? Ja ... och Gud har sin evighet!


735

Om du är en apostel, så kommer döden att vara en god vän som underlättar din väg.


736

Har du sett döda löv falla en dyster höstkväll? Så faller själarna varje dag in i evigheten. En dag kommer det fallande lövet att vara du.


737

Har du hört hur sorgset världsliga människor klagar över att ”varje dag som går för oss lite närmare döden”? Nå, jag säger dig: Var glad, apostoliska människa, för varje dag som går för dig närmare Livet.


738

De ”andra” blir som förlamade av döden och förskräcks av den. Oss ger döden - Livet - mod och framåtanda.

För dem är döden slutet: för oss början.


739

Var inte rädd för döden. Acceptera den generöst redan nu ..., när Gud vill ..., som Gud vill ..., där Gud vill. Tvivla inte på att den kommer vid den tid, på den plats och på det sätt som är bäst för dig ..., sänd av din Fader Gud.

Välkommen, syster död.


740

Vilken del av jorden går under om jag inte finns, om jag dör?


741

Ser du hur den avhållna människans lik sönderfaller i stinkande och ruttna vätskor? Detta är den vackra kroppen! Betrakta den och dra slutsatser.


742

Jag tycker att det är omöjligt att Valdés Leals* tavlor, som visar så mycket förnäm ruttenhet - biskopar och riddare från Calatrava - lämnar dig oberörd.

Och vad skall man säga om hertigen av Gandías** klagan: ”Jag vill aldrig mer tjäna en herre som kan dö”?

* Spansk barockmålare, berömd för sina tavlor med motiv kring döden. Ö.a.

** Den blivande helige Franciskus Borgia. Ö.a.


743

Du talar om att dö ”hjältemodigt”. Tycker du inte att det är mera ”hjältemodigt” att dö obemärkt, i en bra säng, som vilken välmående medborgare som helst ... men sjuk av Kärlek?


744

Du - om du är apostel - måste inte dö. Bara byta bostad, ingenting mer.


745

”Han skall igenkomma för att döma levande och döda” ber vi i trosbekännelsen. Se till att inte släppa denna dom, denna rättvisa och ... denne Domare ur sikte.


746

Brinner inte din själ av längtan efter att din Fader Gud skall bli glad när han måste döma dig?


747

Världsliga människor är mycket benägna att betona Guds barmhärtighet. Och så uppmuntras de att fortsätta på sina avvägar.

Det är sant att vår Herre Gud är oändligt barmhärtig, men han är även oändligt rättvis: och det finns en dom och han är Domaren.


748

Fatta mod. Vet du inte att aposteln Paulus säger till Korintierna, att ”var och en skall få sin lön efter sitt arbete”?


749

Det finns ett helvete. Du kanske tycker att det är ett banalt konstaterande. Jag säger det till dig igen: Det finns ett helvete! Säg det i din tur, vid ett lämpligt tillfälle, i förtroende till den där vännen ... och den där andre.


750

Hör på, du som är så djupt försjunken i vetenskapen att den når ända upp till hårfästet på dig: Din vetenskap kan inte få mig att förneka att djävulen verkligen finns och är verksam. Min Moder, den heliga Kyrkan, har under många år - och det är även en god enskild fromhetsövning - dagligen låtit sina präster åkalla ärkeängeln Mikael vid altarets fot contra nequitiam et insidias diaboli - mot djävulens ondska och försåt.


751

Himlen: ”Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom”.

Sporras du inte till att kämpa av aposteln Paulus uppenbarelse?


752

Alltid. För alltid! Ord som har nötts av människans önskan att förlänga - att föreviga - det som är behagligt.

Förljugna ord på jorden, där allting upphör.


753

Här nere upphör allting ständigt. Knappt har nöjet börjat, innan det tar slut.


[Skriv ut]
 
[Sänd]
 
[Palm]
 
[Spara]
 
Översätt punkten till:
Föregående Nästa