Josemaría Escrivá Obras
630

Glöm inte att den som behöver mindre har mer. Skapa dig inga behov.


631

Lösgör dig från världsliga ägodelar. Öva dig i att vara fattig i anden och att älska den fattigdomen. Var nöjd med det som räcker för att leva enkelt och måttfullt.

Annars blir du aldrig någon apostel.


632

Verklig fattigdom består inte i att inte äga, utan i att vara lösgjord: i att frivilligt avstå från att förfoga över saker.

Därför finns det fattiga som i själva verket är rika.

Och tvärtom.


633

Om du tillhör Gud så lägg ned samma energi på att förakta rikedomar, som världsliga människor lägger ned på att äga dem.


634

Vad du fäster dig vid världsliga ting! Snart kommer de att gå dig ur händerna, för rikedomen följer inte den rike i graven.


635

Om du har möjligheten att välja utan att någon lägger märke till det och inte väljer det som är sämre, så är du inte fattig i anden.


636

Divitias, si affluant, nolite cor apponere - Om än din rikedom växer, så fäst inte ditt hjärta vid det. Tveka inte och använd rikedomen frikostigt. Och om det behövs, heroiskt.

Var fattig i anden.


637

Du älskar inte fattigdomen om du inte älskar det som den för med sig.


638

Vilka heliga resurser fattigdomen förfogar över! Minns du? När det där apostoliska företaget genomgick mycket stora ekonomiska svårigheter gav du allt du hade, till sista öret.

Och han, en Guds präst, sade till dig: ”Jag ger dig också allt vad jag har.” Du stod på knä. Och ... så hörde du: ”Och Gud den allsmäktige, Fadern och Sonen och den helige Ande, låte sin välsignelse stiga ned över dig och alltid vila över dig.” Du är fortfarande övertygad om att du fick bra betalt.


Föregående Nästa