Josemaría Escrivá Obras
575

En del går genom livet som genom en tunnel och upptäcker aldrig ljuset, tryggheten och värmen från Trons sol.


576

Med vilken skamlös skärpa argumenterar inte Satan mot vår katolska Tro! Vi skall dock alltid säga, utan att ge oss in i några diskussioner: Jag är en Kyrkans son.


577

Du känner en väldig tro ... Den som ger dig tron kommer även att ge dig medlen.


578

Till dig som är en apostolisk människa, säger den helige Paulus: Justus ex fide vivit - Den rättfärdige skall leva genom tron.

Hur kan du låta denna eld slockna?


579

Tro. Det är sorgligt att se att många kristna ofta och gärna har den på sina läppar, men väldigt sällan i sina handlingar.

Det verkar nästan som om det vore en dygd som man bara talar om, men inte lever.


580

Be Herren ödmjukt om att han skall öka din tro. Sedan kommer du, med nytt ljus, att tydligt se skillnaden mellan världens stigar och din väg som apostel.


581

Med vilken stor ödmjukhet och enkelhet berättar inte evangelisterna om händelser som visar Apostlarnas svaga och vacklande tro! För att du och jag inte skall förlora hoppet om att uppnå den orubbliga och kraftfulla tro som de senare kom att ha.


582

Vad vacker vår katolska Tro är! Den ger lösningen på all vår ängslan, lugnar förståndet och uppfyller hjärtat med hopp.


583

Jag är inte ”mirakelsjuk”. Jag sade till dig att undren i Evangelierna räcker mer än väl för att kraftfullt styrka min tro. Men jag tycker synd om kristna - även fromma, ”apostoliska!” sådana - som småler när de hör talas om utomordentliga vägar, om övernaturliga händelser. Jag skulle vilja säga till dem: Ja, även nuförtiden sker under. Vi skulle också utföra mirakel om vi hade tro!


584

Upptänd din tro. Kristus är inte en person i det förgångna, han är inte ett minne som försvinner i historien.

Han lever! Jesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula - säger aposteln Paulus - Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet!


585

Si habueritis fidem sicut granum sinapis! - Om ni bara hade tro så stor som ett senapskorn! ... Vilket löfte ryms inte i detta Mästarens utrop!


586

Gud är alltid densamme. Det som behövs är troende människor, för att de under som vi läser om i den heliga Skrift skall förnyas.

Ecce non est abbreviata manus Domini - Se, Herrens arm, hans makt, har inte försvagats.


587

De är inte troende. Men de är vidskepliga. Vi blev pinsamt roade av den där inflytelserike mannen som blev orolig när han hörde ett visst ord, som i sig inte betyder någonting särskilt och är harmlöst, men som för honom var ett dåligt omen, eller när han såg en svart katt gå över gatan.


588

Omnia possibilia sunt credenti - Allt är möjligt för den som tror. Det är Kristi ord.

Varför säger du inte till honom i likhet med apostlarna: Adauge nobis fidem - Öka min tro?


Föregående Nästa