Josemaría Escrivá Obras
551

Vi måste undvika ”slentrian” som vi undviker djävulen själv. Det stora medlet för att inte störta i denna avgrund, den sanna fromhetens grav, är att alltid vara i Guds närvaro.


552

Se till att ha få privata fromhetsövningar, men att ägna dig åt dem regelbundet.


553

Glöm inte de böner du lärde dig som barn, som kanske din mor lärde dig. Be dem varje dag, i enkelhet nu som då.


554

Försumma inte att besöka det allraheligaste Sakramentet. När du har gjort din vanliga muntliga bön, så tala med Jesus, som verkligen är närvarande i tabernaklet, om dagens bekymmer. Då kommer du att få ljus och mod för ditt liv som kristen.


555

Vår Guds heliga mänskliga natur är verkligen älskvärd! Du ”lade dig” i det heliga såret i vår Herres högra hand och frågade mig: ”Om ett enda av Kristi sår renar, helar, lugnar, stärker, upptänder och hänför, vad gör då inte de fem sår som öppnades på Korset?”


556

Korsvägen. Det är en kraftfull och innehållsrik fromhetsövning. Måtte du vänja dig vid att varje fredag gå igenom de fjorton stationerna i vår Herres lidande och död. Jag garanterar att du kommer att få styrka för hela veckan.


557

Julandakt. Jag ler inte, när jag ser dig bygga upp bergslandskapet av bark som hör till julkrubban och placera ut de enkla lerfigurerna kring stallet. Du har aldrig sett manligare ut än nu, då du liknar ett barn.


558

Den heliga rosenkransen är ett mäktigt vapen.

Använd det med förtröstan och du kommer att förundras över resultatet.


559

Den helige Josef, en fader till Kristus, är även din fader och herre. Vänd dig till honom.


560

Vår fader och herre, den helige Josef, är det inre livets mästare. Ställ dig under hans beskydd, så kommer du att känna verkningen av hans makt.


561

Den heliga Teresa av Avila säger så här om den helige Josef i boken om sitt liv: ”Den som inte har någon mästare för undervisning i bönens konst, den må ta detta ärorika helgon till sin mästare för att inte fara vilse på vägen.” Rådet kommer från en erfaren människa. Följ det!


562

Ha förtroende för din skyddsängel. Umgås med honom som med en kär vän - det är han - så kommer han att göra dig tusentals tjänster i samband med vardagens göromål.


563

Se till att bli vän med skyddsängeln till den som du vill vinna för ditt apostolat. Han är alltid en god ”medbrottsling”.


564

Om du vore medveten om närvaron av din och din nästas skyddsänglar, skulle du undvika många av de dumheter som slinker ur dig i dina samtal.


565

Du är förvånad över att din skyddsängel har hjälpt dig på ett så uppenbart sätt. Du borde inte vara förvånad: det är just därför som Herren har satt honom vid din sida.


566

Finns det många tillfällen att gå vilse i den där miljön? Nåväl. Finns det inte även skyddsänglar?


567

Vänd dig i prövningens stund till din skyddsängel, så kommer han att skydda dig mot djävulen och skänka dig heliga ingivelser.


568

De heliga skyddsänglarna måste gärna ha utfört sin tjänst för den som sade så här till dem: ”Heliga skyddsänglar, jag åkallar er som bruden i Höga Visan, ut nuntietis ei quia amore langueo - för att ni skall säga till honom att jag håller på att dö av kärlek”.


569

Jag vet att det glädjer dig om jag skriver av bönen till de heliga skyddsänglarna vid våra tabernakel: ”Ni Änglar som skyddar våra tabernakel, i vilka den heliga Eukaristins tillbedjansvärda skatt vilar, skydda dem från profanering och bevara dem för vår kärlek.”


570

Drick ur ”Apostlagärningarnas” klara källa. I tolfte kapitlet beger sig Petrus, som av ängeln har befriats ur fängelset, till huset som tillhör Markus mor. - De vill inte tro tjänsteflickan som påstår att Petrus står vid porten. ”Angelus eius est” - ”Det måste vara hans ängel” sade de.

Se med vilket förtroende de första kristna umgicks med sina skyddsänglar.

Och du?


571

De arma själarna i skärselden. Av kärlek, rättvisa och lite ursäktlig egoism - de har så stort inflytande hos Gud! - bör du ofta tänka på dem vid dina uppoffringar och i din bön.

Jag hoppas att du, när du talar om dem, kan säga: ”Mina goda vänner, själarna i skärselden ...”.


572

Du frågar mig varför jag alltid rekommenderar dagligt bruk av vigvatten med så stort eftertryck. Jag skulle kunna ge dig många skäl. Det skäl som Teresa av Avila nämner räcker säkert: ”Det finns ingenting som får de onda andarna att fly, för att aldrig mer återvända, så som vigvatten”.


573

Tack gode Gud för den kärlek till påven som du har lagt i mitt hjärta.


574

Vem har påstått att det inte är manligt att läsa novenor? Dessa fromhetsövningar blir manliga om de utövas av en man ... i en anda av bot och bön.


Föregående Nästa