Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Vägen > De heligas samfund > Kap 24
544

De heligas samfund. Hur skall jag förklara det för dig? Vet du vad en blodtransfusion innebär för kroppen? De heligas samfund har samma betydelse för själen.


545

Lev förenade i de heligas samfund med en särskild styrka sinsemellan. Då kommer var och en att såväl i sin inre kamp som i sitt yrkesarbete känna glädjen och kraften i att inte vara ensam.


546

Min son, vad väl du förstod de heligas samfund, när du skrev: ”I går 'kände' jag att du bad för mig, fader!”


547

En annan som känner till detta utbyte av övernaturliga värden, sade till mig: ”Brevet gjorde mig gott. Det kändes att det var 'genomdränkt' av allas böner! ... och jag är i stort behov av förböner.”


548

Om du känner de heligas samfund, om du lever i det, kommer du att göra bot med glädje. Då kommer du att förstå att botgöring är gaudium etsi laboriosum - glädje, om än mödosam, och du kommer att känna dig ”allierad” med alla botgörande själar som har funnits, finns och kommer att finnas.


549

Det kommer att bli lättare för dig att uppfylla dina plikter om du tänker på den hjälp du får av dina bröder och på den hjälp som du berövar dem om du inte är trogen.


550

Ideo omnia sustineo propter electos - jag uthärdar allt för de utvaldas skull - ut et ipsi salutem consequantur - för att också de skall vinna frälsning - quae est in Christo Jesu - genom Kristus Jesus.

Ett utmärkt sätt att leva de heligas samfund! Be Herren att han ger dig denna aposteln Paulus anda.


[Skriv ut]
 
[Sänd]
 
[Palm]
 
[Spara]
 
Översätt punkten till:
Föregående Nästa