Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Vägen > Kyrkan > Kap 22
517

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam ... Jag förstår mycket väl att du uttalar varje ord sakta och eftertänksamt: ”Jag tror ... på en, helig, katolsk och apostolisk Kyrka ...”.


518

Vilken glädje att ur hjärtats djup kunna säga: Jag älskar min Moder, den heliga Kyrkan!


519

Det där utropet - serviam! - betyder att vilja tjäna Guds Kyrka mycket troget, även på bekostnad av sin egendom, ära och liv.


520

Katolsk, apostolisk, romersk! Jag tycker om att du är mycket romersk! Och att du vill göra din pilgrimsfärd till Rom videre Petrum, för att se Petrus.


521

Vad god Kristus var som lämnade sin Kyrka sakramenten! - De är botemedel för varje behov.

Vörda dem och var mycket tacksam gentemot Herren och hans Kyrka.


522

Vörda och respektera Kyrkans heliga liturgi och varje enskild rit. Förrätta dem troget. Förstår du inte att vi stackars människor behöver ta emot även de allra största och ädlaste ting genom våra sinnen?


523

Man säger att Kyrkan sjunger för att det inte är tillräckligt för hennes bön att tala. Du som är kristen - utvald kristen - du bör lära dig att sjunga liturgiskt.


524

Man måste brista ut i sång, sade en förälskad själ när han såg vilka underverk som Herren uträttade genom hans prästerliga tjänst.

Jag upprepar det rådet, sjung! Låt din tacksamma entusiasm inför Gud bli lovsång.


525

Att vara ”katolsk” innebär att man älskar sitt hemland och inte låter sig överträffas av någon i den kärleken. Samtidigt bör man betrakta alla andra länders ädla strävanden som sina egna. Hur mycket av Frankrikes ära är inte min! Och på samma sätt är jag stolt över många av tyskarnas, italienarnas, engelsmännens, amerikanernas, asiaternas och afrikanernas orsaker till stolthet.

Katolik! Ett stort hjärta och en öppen själ!


526

Om du inte har en mycket djup vördnad för präster och ordensfolk är det inte sant att du älskar Guds Kyrka.


527

Den kvinna som i Simon den spetälskes hus i Betania smorde Mästarens huvud med dyrbar nardusbalsam påminner oss om vår plikt att vara frikostiga i Herrens tjänst.

All prakt, härlighet och skönhet förefaller mig otillräcklig.

Och riktade mot dem som kritiserar rikedomen i heliga kärl, skrudar och altarskåp hör man Jesu berömmande ord: Opus enim bonum operata est in me - Hon har gjort en god gärning mot mig.


[Skriv ut]
 
[Sänd]
 
[Palm]
 
[Spara]
 
Översätt punkten till:
Föregående Nästa