Josemaría Escrivá Obras
492

Kärleken till vår Moder kommer att vara en fläkt som förvandlar dina dygders glöd, som ligger dolda under din ljumhets aska, till en levande, flammande låga.


493

Älska vår Fru. Gör du det, kommer hon att förmedla rikliga nådegåvor så att du klarar dig i din dagliga kamp. - Och den onde kommer inte att ha någon nytta av all den gemenhet som stiger upp, som kokar inom dig och försöker att i sin väldoftande ruttenhet dränka de stora ideal, de underbara bud, som Kristus själv har lagt i ditt hjärta.

Serviam!*

* Jag vill tjäna. Ö.a.


494

Tillhör Maria, så kommer du att tillhöra oss.


495

Till Jesus går och ”återvänder” man alltid genom Maria.


496

Vad folk tycker om att påminnas om sitt släktskap med litterära, politiska, militära eller kyrkliga berömdheter! Sjung för den obefläckade Jungfrun och påminn henne: Hell dig Maria, Gud Faders dotter; hell dig Maria, Gud Sons moder; hell dig Maria, Gud helige Andes brud ... Större än dig är endast Gud!


497

Säg: Du min Moder - hon är din Moder för att du av många skäl tillhör henne - må din kärlek binda mig vid din Sons Kors. Låt mig inte sakna tro, mod och djärvhet för att uppfylla vår Jesus vilja!


498

Det verkar som om ditt livs alla synder rest sig hotfullt mot dig. Tappa inte modet. Ropa tvärtom till din Moder, Jungfru Maria, med ett barns tro och tillit. Hon kommer att fylla din själ med ro.


499

Den heliga Jungfru Maria, Guds Moder, väckte inte uppmärksamhet, utan levde i sin by som vilken annan kvinna som helst.

Lär dig av henne att leva ”naturligt”.


500

Bär det heliga skapularet av berget Karmel på ditt bröst. Få uttryck för fromhet - och det finns många goda marianska fromhetsövningar - är så djupt rotade bland de troende och har så ofta välsignats av påvarna.

Dessutom, hur moderligt är inte lördagsprivilegiet!


501

När de frågade dig vilken bild på vår Fru som stämde dig mest till andakt svarade du - som någon som talar vis av erfarenhet - ”alla”! Då förstod jag att du är en god son. Det är därför som du tycker att alla din Moders bilder är vackra. ”De hänför mig”, sade du.


502

Maria, bönens mästarinna. Se hur hon ber sin Son i Kana, hur hon insisterar, utan att tappa modet, ihärdigt. Se hur hon lyckas! Se och lär!


503

Marias ensamhet. Ensam! Hon gråter, övergiven.

Du och jag måste göra vår Fru sällskap och gråta, även vi. För det var våra synder som spikade fast Jesus vid korset.


504

Den heliga Jungfru Maria, den rena kärlekens Moder, kommer att ge ditt hjärta ro, när du känner att det är av kött, om du vänder dig till henne med förtroende.


505

Kärleken till vår Fru är ett tecken på god anda i verksamheter eller i enskilda personer.

– Lita inte på något företag som saknar det kännetecknet.


506

Den smärtorika Jungfrun. Se på hennes Hjärta när du betraktar henne. Hon är Moder till två söner som står vända mot varandra ansikte mot ansikte: Han ... och du.


507

Så ödmjuk min heliga Moder Maria är! Ni kommer inte att se henne vid intåget i Jerusalem eller - med undantag för bröllopet i Kana - vid de stora undren.

Men hon flyr inte från föraktet på Golgata: där står hon juxta crucem Jesu - bredvid Jesu Kors, hans Moder.


508

Beundra jungfru Marias kraftfullhet: vid Korsets fot, i djupaste mänsklig smärta - det finns ingen smärta som hennes - full av styrka.

Be henne om sådan styrka, så att även du kan stå vid Korset.


509

Maria, det dolda och tysta offrets Mästarinna!

Se hur hon, nästan alltid dold, samarbetar med sin Son: Hon vet och tiger.


510

Ser ni med vilken enkelhet? Ecce ancilla!* ... Och Ordet blev kött.

Så verkade helgonen: utan att väcka uppseende.

Och om de gjorde det, så var det mot deras vilja.

* Se, jag är (Herrens) tjänarinna. Ö.a.


511

Ne timeas Maria - Var inte rädd, Maria!...Vår Fru blev bestört inför ärkeängeln.

Och jag vill göra mig kvitt de detaljer i fråga om anständighet som är min renhets sköld!


512

Moder, moder! Med ditt ord - fiat* - har du gjort oss till Guds bröder och till hans härlighets arvingar. Välsignad vare du!

* Må det ske. Ö.a.


513

Tidigare, på egen hand, kunde du inte ... Nu har du vänt dig till vår Fru, och se så enkelt det är tillsammans med henne!


514

Ha förtröstan. Återvänd. Åkalla vår Fru och du kommer att vara trogen.


515

Avtar dina krafter alltmer? Varför säger du inte det till din mor: consolatrix afflictorum, auxilium christianorum ..., Spes nostra, Regina apostolorum?*

* De bedrövades tröst, de kristnas hjälp, värt hopp, apostlarnas drottning. Ö.a.


516

Moder! Kalla på henne med hög, mycket hög, röst. Hon hör dig, hon ser att du kanske är i fara och hon - vår Fru, din Moder - erbjuder dig, med sin Sons nåd, sin famns tröst och ömheten i sina smekningar. Sedan är du styrkt inför nästa strid.


Föregående Nästa