Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Vägen > Medlen > Kap 20
470

Men ... vilka medel har vi? Inga andra än dem som Petrus och Paulus, Dominikus och Franciskus, Ignatius och Franciskus Xavier hade: krucifixet och evangeliet ... Tycker du att det är för lite?


471

Vid apostoliska företag är det bra - en skyldighet - att ta med de världsliga medel som du förfogar över i beräkningarna (2 + 2 = 4), men glöm aldrig - någonsin! - att du lyckligtvis kan räkna med ännu en term: Gud + 2 + 2 ...


472

Tjäna din Gud uppriktigt, var honom trogen ... och bekymra dig inte för någonting. Det är en stor sanning att om du ”först söker Guds rike och hans rättfärdighet, så skall du få allt det andra - det materiella, medlen - också”.


473

Ta den hopplöshet som kommer av insikten om ditt elände och kasta den långt ifrån dig. Det är sant: vad gäller ekonomisk prestige är du en nolla ..., socialt sett är du också en nolla ... Även vad gäller dina dygder är du en nolla och en nolla till i fråga om begåvning ... Men till vänster om dessa nollor står Kristus ... Och vilket enormt tal blir inte det!


474

Så du är ... ingen. Men andra har gjort, och fortsätter att göra, underverk genom sina organisationer, genom pressen och propagandan. Jaså, de har alla hjälpmedel och du har inte några hjälpmedel alls? ... Bra, tänk då på Ignatius.

Bland doktorerna vid Alcalá var han okunnig. Bland studenterna i Paris var han fattig, urfattig. Förföljd, baktalad ... Detta är vägen: älska, tro och lid! Din kärlek, din tro och ditt kors är de oslagbara medel som du förfogar över för att genomföra och föreviga den apostoliska längtan du bär i ditt hjärta.


475

Du inser att du är eländig. Det är du faktiskt. Trots det - eller rent av just därför - sökte Gud dig.

Han använder sig alltid av otillräckliga redskap: för att man skall se att ”verket” är hans.

Av dig begär han endast följsamhet.


476

Om du verkligen ”ger dig hän” åt Gud, kommer ingen svårighet att kunna rubba din optimism.


477

Varför har du fortfarande förbehåll i ditt hjärta? Om du inte ger dig själv helt och hållet, är det meningslöst att du försöker föra någon annan till Honom.

Du är inte mycket till redskap.


478

Men snälla, har du hållit på så här länge och behöver fortfarande de mäktigas godkännande, uppmuntran och tröst för att fortsätta att göra det som Gud vill? De mäktiga brukar vara ombytliga, du skall däremot vara stabil. Var tacksam om de hjälper dig. Och fortsätt, orubblig, om de föraktar dig.


479

Bry dig inte om dem. ”Förnuftiga” personer har alltid kallat Guds verk dårskap.

Framåt med djärvhet!


480

Ser du? Många enstaka trådar som är väl hoptvinnade blir tillsammans till ett starkt rep som kan lyfta enorma tyngder.

Om du och dina bröder håller ihop för att göra Guds vilja, kommer ni att kunna övervinna alla hinder.


481

Om man bara söker Gud, kan man vid utförandet av apostoliska företag med rätta tillämpa den princip som en god vän till oss uttryckte så här: ”Man är skyldig att lägga ut så mycket som man måste, även om man blir skyldig det man lägger ut”.


482

Vad betyder det om du har hela världen med dess makt emot dig? Du ... skall bara gå på! Säg som psalmisten: ”Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skall jag frukta? ... Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum - Om än en här lägrar sig mot mig, så fruktar ändå inte mitt hjärta.”


483

Fatta mod! Du ... kan. Ser du, vad Guds nåd gjorde av den sömndruckne och fege Petrus som förnekat honom ...? Eller av den hatiske och ihärdige förföljaren Paulus?


484

Var ett redskap: av guld eller stål, av platina eller järn ... stort eller litet, fint eller grovt... Alla är användbara, vart och ett har sitt eget syfte.

Det är så i fråga om materiella föremål: vem kan påstå att snickarens såg gör mindre nytta än kirurgens skalpell? Din plikt är att vara ett redskap.


485

Jaha. Än sen då? Jag förstår helt enkelt inte hur du kan dra dig tillbaka från detta arbete för själarna - om det inte är på grund av dolt högmod. Du tror att du är perfekt - bara för att Guds eld som drog dig till sig inte bara ger det ljus och den värme som hänför dig, utan ibland även får svaga instrument att ryka.


486

Arbete ... det finns så det räcker. Redskapen får inte mögla. Det finns visst normer för att förebygga mögel och rost. Det gäller bara att tillämpa dem.


487

Oroa dig inte för de ekonomiska svårigheter som hotar ditt apostoliska företag. Fördubbla din tillit till Gud. Gör vad du kan, mänskligt sett, så kommer du att se att pengar snart kommer att upphöra att vara ett problem.


488

Låt inte bli att göra saker, även om du saknar instrument: man börjar så gott man kan. Senare kommer funktionen att skapa organet. Några som var odugliga visar sig vara användbara. Andra får genomgå ett kirurgiskt ingrepp, även om det gör ont - helgonen var utmärkta kirurger! - sedan fortsätter man bara.


489

En levande och innerlig tro. Som Petrus tro. Om du har en sådan, så kommer du - det har Han sagt - att kunna försätta berg, mänskligt sett oövervinnerliga hinder som reser sig i vägen för ditt apostolat.


490

Ett uppriktigt hjärta och god vilja. Med dessa båda grundförutsättningar och siktet inställt på att göra Guds vilja, kommer dina drömmar om Kärlek att gå i uppfyllelse och din hunger efter själar att stillas.


491

Nonne hic est fabri filius? Nonne hic est faber, filius Mariae? - Är det inte snickarens son? Är det inte snickaren, Marias son? Det är mycket troligt att man kommer att tala likadant om dig som man gjorde om Jesus, med lite förvåning och lite hån, om du ”definitivt” beslutar dig för att göra Guds vilja, för att vara ett redskap: Men är inte det där ...? Tig. Och låt dina gärningar styrka ditt uppdrag.


[Skriv ut]
 
[Sänd]
 
[Palm]
 
[Spara]
 
Översätt punkten till:
Föregående Nästa