Josemaría Escrivá Obras
56

Virke som man snidar helgon av. Så säger man om vissa: att de är gjorda av helgonvirke. Bortsett från att helgonen inte var av trä, så räcker det inte med att vara av det rätta virket.

Det är nödvändigt att vara mycket lydig gentemot föreståndaren och mycket följsam gentemot nåden. För om man inte låter Guds nåd och föreståndarens råd verka inom sig, så kommer inte Jesu Kristi bild fram, den som den heliga människan är kallad att bli.

”Helgonvirket” som vi talade om förblir då en formlös träkloss som bara duger till att brännas ... I en kraftig eld, om det var gott virke!


57

Umgås med den helige Ande, den store Förbigångne. Det är han som måste helga dig.

Glöm inte att du är Guds tempel. Tröstaren bor i din själs innersta: lyssna på hans ingivelser och rätta dig efter dem.


58

Hindra inte Tröstarens verk: förena dig med Kristus för att bli renad. Uthärda tillsammans med honom smädelserna, spottet, örfilarna ... och törnena, korsets tyngd ... , spikarna som sargar ditt kött, ångesten i att dö övergiven ... Försätt dig i såret i vår Herres Jesu Kristi av lansen öppnade sida, ända tills du finner säkert skydd i hans sargade hjärta.


59

Du bör känna till den välbeprövade insikten att det egna förståndet är en dålig rådgivare och en olämplig lots, när det är fråga om att leda själen genom det inre livets stormar och grund.

Därför är det Guds vilja att en mästare övertar kommandot och med sin klarsynthet och sin kunskap för oss till en säker hamn.


60

Utan en arkitekt kan du inte bygga ett bra hus för att bo på jorden. Hur tror du då att du utan en vägledare skall kunna bygga din helgelses borg för att bo för evigt i himmelen?


61

Om en lekman tar sig friheten att döma i moralfrågor, tar han ofta fel. Lekmän kan endast vara lärjungar.


62

En vägledare. Du behöver en sådan. För att hänge dig, för att överlämna dig själv ... genom att lyda. En vägledare som känner till ditt apostolat och vet vad Gud vill: på så sätt kan han verkningsfullt stödja den helige Andes arbete i din själ utan att fjärma dig från din plats. Han kommer att fylla dig med frid och lära dig att göra ditt arbete fruktbart.


63

Du anser dig vara en betydelsefull person: dina studier - ditt arbete som forskare, dina publikationer, din ställning i samhället - ditt släktnamn; din politiska verksamhet - de poster du innehar, din förmögenhet ... din ålder, du är ju inget barn längre ...! Just därför behöver du mer än andra en vägledare för din själ.


64

Dölj inte fiendens ingivelser för din föreståndare.

När du har anförtrott dig åt honom i samtalet har du vunnit en seger som ger dig mera nåd. Och därefter har du, för att fortsätta segra, dessutom rådets gåva hos din andlige fader och hans förböner.


65

Varför är du så rädd för att se dig själv, och för att visa dig för din föreståndare, så som du verkligen är? Du kommer att vinna ett stort slag, om du förlorar din rädsla för att visa ditt sanna jag.


66

Vilken präst som helst är en annan Kristus.


67

Även om du redan vet det, vill jag påminna dig om att prästen är en ”annan Kristus” samt att den helige Ande har sagt: Nolite tangere Christos meos - rör inte mina kristusar!


68

Ordet präst kommer av ordet ”presbyter” som betyder åldring. Om redan hög ålder är vördnadsvärd, tänk då hur mycket mer du skall vörda en präst.


69

Vilken brist på finkänslighet - och på respekt - det är att driva och skämta med en präst - oavsett vem han är - oavsett anledning!


70

Jag upprepar: om inte annat, så är skämt - hån - om präster, oavsett vilka förmildrande omständigheter du vill anföra, alltid smaklösa och brist på god uppfostran.


71

Vad vi måste beundra prästernas renhet! Den är deras skatt. Ingen tyrann kan någonsin ta ifrån Kyrkan denna krona.


72

Utsätt inte prästen för situationer där han skulle kunna förlora sin värdighet. Värdigheten är en dygd som han alltid behöver utan att för den skull bli stel. Hur ivrigt bad inte den där unge prästen, vår vän, ”Herre, ge mig ... en åttioårings värdighet!”

Be även du om värdighet för alla präster, så har du gjort en god gärning.


73

Det stack till i ditt hjärta när det sades om dig att du hade talat illa om de där prästerna. Din smärta gläder mig: nu är jag säker på din goda anda!


74

Att älska Gud utan att visa präster vördnad ... det är omöjligt.


75

Likt Noaks goda söner skall du med kärlekens mantel täcka över de brister som du märker hos din fader, prästen.


76

Utan en levnadsplan får du ingen ordning.


77

Du sade till mig: Att underkasta sig en levnadsplan, ett tidsschema, är så enformigt!

Jag svarade: Det är enformigt för att du saknar Kärlek.


78

Om du inte stiger upp vid en bestämd tid kommer du aldrig att uppfylla din levnadsplan.


79

Dygd utan ordning? En konstig dygd!


80

Om du håller ordning kommer du att mångdubbla din tid. Därigenom kan du arbeta mera i hans tjänst och ge Honom mera ära.


Föregående Nästa