Josemaría Escrivá Obras
332

Den som skulle kunna vara lärd men inte är det förlåter vi inte.


333

Studier. Lydnad: non multa sed multum.*

* Ej mångahanda, utan mycket. Ö.a.


334

Du ber, du tuktar dig, arbetar i otaliga apostoliska företag .., men du studerar inte. Om du inte ändrar dig duger du inte.

Bland oss är studier, all yrkesutbildning, en viktig plikt.


335

En timmes studier är för en modern apostel en timmes bön.


336

Om du skall tjäna Gud med ditt förstånd, är studier en allvarlig plikt för dig.


337

Du tar ofta emot sakramenten, ber, lever kyskt ... men studerar inte ... Säg mig inte att du är god. Du är bara godmodig.


338

Förr i tiden var mänsklig kunskap - vetenskapen - mycket begränsad och det verkade som om en enda lärd person skulle kunna försvara och klargöra vår heliga Tro.

Så omfattande och specialiserad som den moderna vetenskapen är, måste Trons försvarare fördela arbetet mellan sig och försvara Kyrkan vetenskapligt på alla områden.

Du ... du får inte dra dig undan denna plikt.


339

Köp inte böcker utan att rådfråga kloka och omdömesgilla kristna. Du skulle kunna köpa något värdelöst eller skadligt.

Ofta tror folk att de håller en bok i handen ... men i stället är det sopor!


340

Studera. Studera flitigt. Om du skall vara salt och ljus, så behöver du kunskap och yrkesskicklighet.

Eller tror du att du kommer att få kunskapen genom gudomlig ingivelse bara för att du är lat och bekväm?


341

Det är bra att du anstränger dig så mycket för att studera, bara du lägger ned samma energi på ditt inre liv.


342

Glöm inte att man måste handla själv innan man undervisar andra. Coepit facere et docere, säger den heliga Skrift om Jesus: Han gjorde och lärde.

Först gjorde han. För att du och jag skulle lära oss.


343

Arbeta. När du väl ägnar dig åt ett yrkesarbete, kommer ditt inre liv att stärkas. Du kommer att bli manligare, för att du kommer att sluta vara en sådan gnatig motvallskäring.


344

Du som är lärare: utan tvivel lägger du ned mycket energi på att känna till och använda dig av de bästa metoderna för att ge dina elever världslig kunskap. Lägg ned lika mycket energi på att lära känna och leva kristen askes. Den är nämligen den enda metoden för att både de och du skall bli bättre.


345

Bildning, bildning! Bra: må ingen överträffa oss i att eftersträva och äga den.

Men bildning är ett medel, inte ett självändamål.


346

Du som är student: bygg upp en grundlig och verksam fromhet, utmärk dig i dina studier och se till att känna en djup önskan efter att vara apostoliskt verksam i ditt yrke. Jag lovar dig att med kraften i din religiösa och vetenskapliga bildning kommer även snabba och omfattande framgångar.


347

Du bemödar dig bara om att bli bildad. Men det är även nödvändigt att du utvecklar ditt andliga liv. Först då kommer du att arbeta på rätt sätt, för Kristus. För att han skall kunna härska i världen, behövs människor som med blicken riktad mot himlen på ett föredömligt sätt ägnar sig åt alla mänskliga verksamheter och inom ramen för dessa stilla - och effektivt - utövar apostolat i sina yrkesliv.


348

Din försumlighet, ditt slarv och din lättja är feghet och bekvämlighet - det säger dig ditt samvete ständigt - men de egenskaperna ”är inte vägen”.


349

Var lugn, om du har uttryckt en rättrogen ståndpunkt och den du talade med tagit anstöt av illvilja. Hans förargelse är fariseisk.


350

Det räcker inte med att du är lärd, förutom att du är en god kristen. Om du inte mildrar din barska karaktär, om din iver och din kunskap är oförenliga med god uppfostran, förstår jag inte hur du skulle kunna bli helig. Och trots att du är lärd - och det är du - så borde du bindas fast vid en krubba likt en mulåsna.


351

Med ditt inbilska sätt framstår du som besvärlig och otrevlig, du gör dig löjlig och, vad värre är, du förtar verkan av ditt arbete som apostel.

Glöm inte att även medelmåttor kan synda genom att vara mästrande.


352

Din bristande erfarenhet gör dig inbilsk, fåfäng och självbelåten.

Ändra dig, snälla du. Trots att du är en fullständig nolla kan du komma att få en ledande ställning (sådant har ju hänt mer än en gång) och om du då inte är medveten om din bristande begåvning kommer du inte att lyssna på dem som skulle kunna ge dig råd.

Och man blir mörkrädd av att tänka på den skada som ditt vanstyre kommer att orsaka.


353

Konfessionslöshet. Neutralitet. Gamla myter som ständigt försöker uppträda i ny förklädnad.

Har du någon gång funderat på hur absurt det är att ge upp sin katolska övertygelse när man börjar arbeta på universitetet, i sin fackförening, vid en vetenskaplig kongress eller i parlamentet, som om det vore lika enkelt som att lägga ifrån sig sin hatt i garderoben?


354

Ta vara på din tid. Glöm inte fikonträdet som förbannats. Visst gjorde det något: det frambringade en massa löv. Som du ...

Kom inte med några undanflykter. Det hjälpte inte fikonträdet, berättar evangelisten, att det inte var den rätta tiden för fikon när Herren kom och letade efter sådana.

Det förblev ofruktbart för alltid.


355

Affärsmän brukar säga att tid är pengar. Det tycker jag inte är särskilt mycket. Om vi är ute i Guds affärer så vet vi att tid är Härlighet!


356

Jag förstår inte att du kan kalla dig kristen och leva som en onyttig dagdrivare. Glömmer du Kristi arbetsliv?


357

Det verkar, sade du till mig, som om alla synder väntar på första bästa lediga stund. Sysslolöshet är nog egentligen en synd i sig.

Den som viger sig åt att arbeta för Kristus kan inte räkna med att få vara ledig, för att vila är inte samma sak som att inte göra någonting: att vila innebär att man slappnar av genom att ägna sig åt mindre ansträngande verksamhet.


358

Sysslolöshet är något obegripligt för en apostolisk människa.


359

Lägg ett övernaturligt syfte till ditt vanliga yrkesarbete, så kommer du att ha helgat ditt arbete.


Föregående Nästa