Josemaría Escrivá Obras
279

Folk ser bara den platta ytan, deras blick är tvådimensionell och fäst vid marken. När du börjar leva ett övernaturligt liv, ger Gud dig den tredje dimensionen: djupet, och på köpet relief, tyngd och volym.


280

Om du förlorar den övernaturliga meningen med ditt liv, kommer din kärlek endast att vara människovänlighet; din renhet - anständighet; din självtukt - idioti; ditt botgissel - en piska och alla dina gärningar förgäves.


281

Tystnaden är det inre livets portvakt.


282

En paradox: helighet är lättåtkomligare än visdom; men det är lättare att vara lärd än att vara helig.


283

Förströelse. Du behöver roa dig! ... Så du spärrar upp ögonen för att kunna ta emot all världens synintryck ordentligt, när du inte kisar på grund av din närsynthet ... Slut ögonen helt! Skaffa dig ett inre liv, så kommer du att se en bättre och nyare världs härlighet, fylld av oanade färger och konturer. Du kommer att umgås med Gud ... bli medveten om ditt elände ... och du kommer att bli gudomliggjord ... med en delaktighet i Guds natur som genom att föra dig närmare din Fader förstärker ditt broderliga sinne gentemot dina medmänniskor.


284

En målsättning: att jag må vara en god människa och alla andra bättre än mig.


285

Omvändelsen sker på ett ögonblick. Helgelsen är ett helt livs verk.


286

Det finns inget bättre i världen än att leva i Guds nåd.


287

Avsiktens renhet. Du kommer alltid att ha den om du alltid och i allting strävar efter att behaga endast Gud.


288

Försätt dig i den korsfäste Kristus sår. Där kommer du att lära dig att behärska dina sinnen, du kommer att ha ett inre liv, och du kommer att oupphörligt frambära Herrens och Marias smärtor till Fadern för att betala din skuld och alla människors skulder.


289

Gud har ingenting emot din heliga otålighet att tjäna honom. Men den kommer att vara ofruktbar, om den inte åtföljs av en tydlig bättring av ditt dagliga uppförande.


290

Rätta ditt uppförande. Lite varje dag. Det måste bli en ständig uppgift för dig, om du verkligen vill bli helig.


291

Du är skyldig att bli helig. Även du. Vem kan tro att det bara är prästers och ordensfolks sak? Herren gjorde inga undantag när han sade: ”Var fullkomliga såsom er Fader i himmelen är fullkomlig.”


292

Ditt inre liv skall vara just så: att börja ... och att börja om igen.


293

Har du någonsin i ditt inre liv begrundat, i lugn och ro, hur vackert det är att ”tjäna” av ständigt förnyad fri vilja?


294

Under snötäcket kunde man inte se några plantor. Bonden som ägde fältet sade nöjt: ”Nu växer det inuti.” Jag kom att tänka på dig i din påtvungna overksamhet ... Säg mig: växer även du ”inuti”?


295

Du må vara aldrig så mäktig. Men din makt får mig att känna sorg och löje, om du inte är herre över dig själv.


296

Det är motbjudande att höra Pilatus fråga i de heliga Evangelierna: ”Vem skall jag frige åt er, Barabbas eller Jesus som kallar sig Kristus?” Ännu mer beklämmande är det att höra svaret: ”Barabbas!” Det mest fruktansvärda är att inse att även jag - många gånger! - då jag gick vilse ropade ”Barabbas!” och tillade: ”Och Kristus? ... Crucifige eum! - Korsfäst honom!”


297

Allt som för ögonblicket bekymrar dig är av större eller mindre betydelse. Det enda absolut viktiga är din lycka, din frälsning!


298

Nytt ljus! Vad lycklig du är över att Herren låtit dig återupptäcka gamla sanningar.

Dra nytta av dessa ögonblick. Nu är det tid att sjunga tacksägelsepsalmer, men det är även dags för dig att städa i din själs alla vinklar och vrår, att göra dig av med slentrian, att lägga större vikt vid det övernaturliga, att undvika risken att förarga din nästa ... Kort sagt: din tacksamhet skall yttra sig i en konkret föresats.


299

Kristus har dött för dig. Du ... vad bör du göra för Kristus?


300

Dina personliga erfarenheter - vantrivsel, oro, bitterhet - låter dig uppleva sanningen i Jesu ord: ingen kan tjäna två herrar!


Föregående Nästa