Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vägen Vägen > Apostel  
• Punkt 929: Korset på ditt bröst? ... Bra. Men ... också med K....
• Punkt 930: Apostel: det angår först och främst dig. Herren sä....
• Punkt 931: Den helige Ignatius, med sin militära läggning, vi....
• Punkt 932: Hör här: trots alla sina uppenbara och obestridlig....
• Punkt 933: Man berättar om någon som i bön sade till Herren: ....
• Punkt 934: Ivern är apostelns gudomliga galenskap som jag öns....
• Punkt 935: Vila inte på lagrarna. Om det redan mänskligt sett....
• Punkt 936: Du tar på dig apostolatet för att underkasta dig, ....
• Punkt 937: Var aldrig män och kvinnor som gör mycket men ber ....
• Punkt 938: Se till att leva så att du frivilligt avstår från ....
• Punkt 939: Var världsvana män och kvinnor, men inte förvärlds....
• Punkt 940: Glöm inte att enheten är ett livstecken. Oenighet ....
• Punkt 941: Att lyda ... är en säker väg. Att blint lyda sina ....
• Punkt 942: Min son, var medveten om att du inte endast är en ....
• Punkt 943: Se till att folk som umgås med dig inte utbrister,....
• Punkt 944: Du måste ge vidare din kärlek till Gud och iver fö....
• Punkt 945: Det är en dålig inställning att lyssna till Guds o....
• Punkt 946: Om ni vill hänge er åt Gud i världen, är det mera ....
• Punkt 947: Du förvånades över att jag godtog bristen på ̶....
• Punkt 948: Du, som Guds utvalde son, skall leva broderligt me....
• Punkt 949: Att eftersträva förtroendeuppdrag i apostoliska ve....
• Punkt 950: Om du arbetar för Kristus och tror att en ansvarsf....
• Punkt 951: Att förestå ett apostoliskt verk innebär att man ä....
• Punkt 952: I apostoliskt arbete får man inte förlåta olydnad ....
• Punkt 953: Du är skyldig att be och göra uppoffringar för den....
• Punkt 954: Visa yttersta vördnad gentemot din överordnade om ....
• Punkt 955: I ditt apostoliska företag behöver du inte vara rä....
• Punkt 956: Jag förstår mycket väl att du har roligt åt det fö....
• Punkt 957: Det apostoliska arbetet jämför jag ofta med en mas....
• Punkt 958: Lägg av dig den självgoda min som isolerar dig frå....
• Punkt 959: Förakt och förföljelse är säkra tecken på Guds för....