Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 734: ”Detta är er stund, nu har mörkret makten.&#....
• Punkt 735: Om du är en apostel, så kommer döden att vara en g....
• Punkt 736: Har du sett döda löv falla en dyster höstkväll? Så....
• Punkt 737: Har du hört hur sorgset världsliga människor klaga....
• Punkt 738: De ”andra” blir som förlamade av döden....
• Punkt 739: Var inte rädd för döden. Acceptera den generöst re....
• Punkt 740: Vilken del av jorden går under om jag inte finns, ....
• Punkt 741: Ser du hur den avhållna människans lik sönderfalle....
• Punkt 742: Jag tycker att det är omöjligt att Valdés Leals* t....
• Punkt 743: Du talar om att dö ”hjältemodigt”. Tyc....
• Punkt 744: Du - om du är apostel - måste inte dö. Bara byta b....
• Punkt 745: ”Han skall igenkomma för att döma levande oc....
• Punkt 746: Brinner inte din själ av längtan efter att din Fad....
• Punkt 747: Världsliga människor är mycket benägna att betona ....
• Punkt 748: Fatta mod. Vet du inte att aposteln Paulus säger t....
• Punkt 749: Det finns ett helvete. Du kanske tycker att det är....
• Punkt 750: Hör på, du som är så djupt försjunken i vetenskape....
• Punkt 751: Himlen: ”Vad inget öga sett och inget öra hö....
• Punkt 752: Alltid. För alltid! Ord som har nötts av människan....
• Punkt 753: Här nere upphör allting ständigt. Knappt har nöjet....