Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vägen Vägen > Bön  
• Punkt 81: Handling utan bön är värdelös: bönen blir värdeful....
• Punkt 82: Först bön, sedan botgöring, på tredje plats, på av....
• Punkt 83: Bönen är den andliga byggnadens grund. Bönen är al....
• Punkt 84: Domine, doce nos orare - Herre, lär oss att....
• Punkt 85: Sakta. Tänk på vad du säger, vem som säger det och....
• Punkt 86: Din bön skall vara liturgisk. Jag skulle önska att....
• Punkt 87: ”Människan lever icke av bröd allena, utan a....
• Punkt 88: Du söker umgänge med vänner, vars samtal, tillgive....
• Punkt 89: ”Maria har valt den bästa delen”, läse....
• Punkt 90: Vad sade du? Att du inte kan be? Försätt dig i Gud....
• Punkt 91: Du har skrivit till mig: ”Att be är att tala....
• Punkt 92: Et in meditatione mea exardescit ignis - Nä....
• Punkt 93: Du känner dig så eländig att du tycker att du är f....
• Punkt 94: Han har gjort sig så liten - du ser ju: ett barn! ....
• Punkt 95: In te Domine speravi, på dig Herre, har jag....
• Punkt 96: Jesus säger: ”Så säger jag till er: bed och ....
• Punkt 97: Du vet inte vad du skall säga till Herren i din bö....
• Punkt 98: Efter prästernas och de åt Gud vigda jungfrurnas b....
• Punkt 99: När du börjar be, bör du ha denna fasta föresats: ....
• Punkt 100: Begär inte att Jesus skall ge dig tröst i bönen. O....
• Punkt 101: Var uthållig i bönen. Håll ut även om din ansträng....
• Punkt 102: Ditt förstånd är avtrubbat och trögt. Du anstränge....
• Punkt 103: Ord som i din bön har träffat dig i hjärtat skall ....
• Punkt 104: Pernoctans in oratione Dei - Han tillbringa....
• Punkt 105: Om du själv inte umgås med Kristus i bönen och i B....
• Punkt 106: Du skriver till mig och jag förstår dig: ”Va....
• Punkt 107: Helig utan bön? ... Sådan helighet tror jag inte p....
• Punkt 108: Jag säger dig med en utländsk författares ord att ....
• Punkt 109: Är du inte en bönens människa, så tror jag inte at....
• Punkt 110: Du sade en gång till mig att du liknar en trasig v....
• Punkt 111: Din ... otåliga bön fick mig att le. Du sade till ....
• Punkt 112: Jag tycker om din ”ambitiösa gottgörelseR....
• Punkt 113: Du sade till honom: ”Lita inte på mig ... Me....
• Punkt 114: De kristnas bön är aldrig en monolog.....
• Punkt 115: ”Tysta minuter”. Lämna dem åt folk som....
• Punkt 116: Försumma inte din andliga läsning. Läsningen har g....
• Punkt 117: Du skriver: Genom läsningen bygger jag upp mitt br....