Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vägen Vägen > Förteckning över bibelställen  
• Jeremia
Kapitel 17 Din helighet
   II , 20 > Punkt 413