Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vägen Vägen > Förteckning över bibelställen  
• Filipperbrevet
Kapitel 19 Kärlek till nästan
   I , 1 > Punkt 469
Kapitel 28 Lydnad
   II , 8 > Punkt 628
Kapitel 34 Inre strid
   IV , 13 > Punkt 717