Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vägen Vägen > Förteckning över bibelställen  
• Galaterbrevet
Kapitel 16 Utbildning
   VI , 2 > Punkt 385
Kapitel 21 Vår Fru
   IV , 4-7 > Punkt 512
Kapitel 22 Kyrkan
   I , 18 > Punkt 520