Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vägen Vägen > Förteckning över bibelställen  
• Lukasevangelium
Kapitel 3 Bön
   XI , 1-4 > Punkt 84
   X , 42 > Punkt 89
   XI , 9 > Punkt 96
   VI , 12 > Punkt 104
Kapitel 4 Helig renhet
   V , 12-13 > Punkt 142
Kapitel 7 Botgöring
   XXII , 39-46 > Punkt 213
Kapitel 8 Samvetsrannsakan
   XVI , 10 > Punkt 243
Kapitel 10 Skrupler
   XXIV , 36 > Punkt 258
Kapitel 13 Mera om inre liv
   XIV , 30 > Punkt 324
Kapitel 17 Din helighet
   I , 38 > Punkt 403
Kapitel 21 Vår Fru
   I , 38 > Punkt 510
   I , 30 > Punkt 511
   I , 38 > Punkt 512
Kapitel 23 Den heliga mässan
   V , 31 > Punkt 536
Kapitel 26 Tro
   XVII , 5 > Punkt 580
   XVII , 5 > Punkt 588
Kapitel 27 Ödmjukhet
   I , 48 > Punkt 598
Kapitel 28 Lydnad
   V , 6 > Punkt 629
Kapitel 33 Trångmål
   VI , 40 > Punkt 699
Kapitel 35 De yttersta tingen
   XXII , 53 > Punkt 734
Kapitel 36 Guds vilja
   II , 14 > Punkt 759
   I , 38 > Punkt 763
Kapitel 38 Att vinna nya apostlar
   V , 4-5 > Punkt 792
   VIII , 5 > Punkt 794
   V , 27-28 > Punkt 799
   V , 9-11 > Punkt 799
   X , 2 > Punkt 800
   XII , 49 > Punkt 801
Kapitel 40 Taktik
   XXIV , 15-16 > Punkt 843
Kapitel 43 Kallelse
   I , 33 > Punkt 906
   II , 49 > Punkt 907
   I , 38 > Punkt 912
   XXIV , 32 > Punkt 917
   XIV , 34 > Punkt 921
Kapitel 45 Apostolat
   VIII , 1-3 > Punkt 981