Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vägen Vägen > Förteckning över bibelställen  
• Markusevangelium
Kapitel 4 Helig renhet
   I , 40-41 > Punkt 142
Kapitel 15 Studier
   XI , 13-14 > Punkt 354
Kapitel 20 Medlen
   XI , 23-24 > Punkt 489
   VI , 3 > Punkt 491
Kapitel 21 Vår Fru
   XI , 1-10 > Punkt 507
Kapitel 22 Kyrkan
   XIV , 6 > Punkt 527
Kapitel 23 Den heliga mässan
   II , 17 > Punkt 536
Kapitel 26 Tro
   IX , 23 > Punkt 588
Kapitel 27 Ödmjukhet
   XI , 2-7 > Punkt 606
Kapitel 32 Andra dygder
   XIV , 61 > Punkt 671
Kapitel 37 Guds ära
   X , 29-30 > Punkt 779
Kapitel 38 Att vinna nya apostlar
   I , 16-20 > Punkt 799
   II , 13-14 > Punkt 799
Kapitel 39 Små saker
   XII , 41-44 > Punkt 829
Kapitel 40 Taktik
   XV , 43 > Punkt 841
Kapitel 41 Andligt barnaskap
   X , 15-16 > Punkt 872
Kapitel 43 Kallelse
   XVI , 15 > Punkt 904
Kapitel 45 Apostolat
   IX , 38-40 > Punkt 966
   I , 17 > Punkt 978
   XV , 40-41 > Punkt 982