Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vägen Vägen > Förteckning över bibelställen  
• Jesus Syraks Vishet
Kapitel 18 Kärlek till Gud
   VI , 14 > Punkt 421
Kapitel 21 Vår Fru
   XXIV , 24 > Punkt 504