Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vägen Vägen > Förteckning över bibelställen  
• Höga Visan
Kapitel 14 Ljumhet
   II , 15 > Punkt 329
Kapitel 25 Några fromhetsövningar
   V , 8 > Punkt 568