Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vägen Vägen > Förteckning över bibelställen  
• Psaltaren
Kapitel 1 Karaktär
   CIV , 10 > Punkt 12
Kapitel 2 Ledning
   CV , 15 > Punkt 67
Kapitel 3 Bön
   XXXIX , 4 > Punkt 92
   LXXI , 1 > Punkt 95
   XXXI , 2 > Punkt 95
Kapitel 7 Botgöring
   VI , 7 > Punkt 216
Kapitel 8 Samvetsrannsakan
   LV , 13-15 > Punkt 244
Kapitel 14 Ljumhet
   CXIX , 120 > Punkt 326
Kapitel 18 Kärlek till Gud
   XIX , 10 > Punkt 435
Kapitel 20 Medlen
   XXVII , 1,3 > Punkt 482
Kapitel 29 Fattigdom
   LXII , 11 > Punkt 636
Kapitel 34 Inre strid
   LI , 19 > Punkt 712
Kapitel 36 Guds vilja
   XXIII , 1 > Punkt 760
Kapitel 37 Guds ära
   CXVIII , 28 > Punkt 785
Kapitel 45 Apostolat
   LXVII , 12 > Punkt 972