Josemaría Escrivá Obras
22

Nu ljuder den lauretanska litanian i glansen av ett ljus som ständigt är nytt, med ständigt nya nyanser och betydelser.

Man åkallar Herren, Kristus: man ber till de tre gudomliga personerna var för sig och till den heliga Treenigheten. Man vänder sig med ömma kärleksord till Maria: Du Kristi moder, Du moder utan fläck, Du det goda rådets moder, Du vår moder till vår Skapare, Du moder till vår Frälsare ..., Du visa jungfru..., Vishetens säte, Du hemlighetsfulla ros, Du Davids torn, Du förbundets ark, Du morgonstjärna..., Du syndarnas tillflykt, Du de bedrövades tröst, Du de kristnas hjälp...

Man bekänner hennes välde - Regina! - drottning! - och hennes förmedling: Sub tuum præsidium confugimus, - till ditt beskydd tar vi vår tillflykt, heliga Guds moder ..., befria oss från alla faror, du ärorika och välsignade jungfru.

Bed för oss, du drottning av den heliga Rosenkransen, att vi blir värdiga Kristi löften.

Föregående Nästa