Josemaría Escrivá Obras
18

Av alla de många gästerna på ett stimmigt landsortsbröllop, till vilket det kommit människor från olika byar, är det Maria som märker att det saknas vin (jfr Joh 2:3). Bara hon märker det, och det genast. Vad bekanta episoderna ur Kristi liv är för oss! För Guds storhet lever sida vid sida med det vanliga, med vardagen. Det kännetecknar en kvinna, en uppmärksam husmor, att lägga märke till ett förbiseende, att uppmärksamma de små detaljer som gör människolivet behagligt: och så handlade Maria.

Gör det han säger åt er (Joh 2:5).

Implete hydrias (Joh 2:7), fyll kärlen med vatten, och miraklet inträffar. Så, just så enkelt. Allt är vardagligt. De gjorde sitt arbete. Vattnet fanns inom räckhåll. Och det är det första offentliggörandet av Herrens gudomliga natur. Det enklaste man kan tänka sig omvandlas till något extraordinärt, övernaturligt, när vi med god vilja gör det Gud begär av oss.

Herre, jag vill överlämna skötseln av allt som är mitt i dina generösa händer. Vår Moder - din Moder! - har säkert redan åter låtit dig höra samma ord som i Kana: de har inte ...!

Låt oss ta vår tillflykt till Maria, om vår tro är svag. ... Till följd av miraklet vid bröllopet i Kana trodde hans lärjungar på honom (Joh 2:2). Vår moder för alltid vår talan inför sin Son, så att han lyssnar till oss och visar sig för oss på ett sådant sätt att vi kan bekänna: Du är Guds Son.

Ge mig, o Jesus, denna tro som jag verkligen önskar! Min Moder och Fru, heliga Maria, få mig att tro!

Föregående Nästa