Josemaría Escrivá Obras
16

Den helige Fadern Johannes Paulus II har i sitt apostoliska brev Rosarium Virginis Mariae (Rosenkransbönen) angivit att med hänsyn till denna marianska fromhetsövnings kristologiska karaktär, bör de femton traditionella mysterierna utökas med ytterligare fem, vilka han kallat ljusets mysterier.

Kommentarer till dessa mysterier fanns inte i boken "Rosenkransen", som skrevs år 1931, men under hela sitt liv begrundade den helige Josemaría dem och predikade kärleksfullt om dem, som han gjorde med varje passage ur Evangelierna. För att hjälpa läsarna att meditera över hela Rosenkransen, har några av ett stort antal möjliga texter tagits ur Opus Deis grundares skrifter och samlats i denna bilaga.

Vi kommer att vara trogna Rosenkransens författares anda om vi, varje gång som vi ber glädjens, ljusets, smärtans och härlighetens mysterier, ansluter oss till Petri efterträdares, biskopens av Rom, böneämnen. Omnes cum Petro ad Jesum per Mariam!

Rom, den 14 februari 2003

+ Javier Echevarría

Opus Deis prelat

Föregående Nästa