Josemaría Escrivá Obras
0

Idag liksom förr

skall rosenkransen

vara ett mäktigt vapen

till seger i vår inre strid

och till hjälp för alla själar.

Prisa Jungfrun Maria med din tunga:

Herren väntar sig gottgörelse av dig

och att du använder dina läppar till lovsång.

Må du kunna och vilja sprida

frid och glädje i hela världen

genom denna vackra andakt till Vår Fru

och genom din vaksamma kärlek.

Rom, oktober 1968

Att läsa den heliga rosenkransen i det att man betraktar hemligheterna, upprepar bönerna Fader vår och Hell dig Maria, lovprisar den heliga Treenigheten och ihärdigt åkallar Guds moder är en oavbruten akt av tro hopp och kärlek, av tillbedjan och gottgörelse.

Josemaría Escrivá de Balaguer

Rom, den 9 januari 1973

Dessa rader är inte skrivna för våp. - De är skrivna för fullvuxna män, som i allra högsta grad är ... riktiga män, och som då och då säkert har upplyft sina hjärtan till Gud och med psalmistens ord utropat: Notam fac mihi viam, in qua ambulem; quia ad te levavi animam meam. - Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ (Ps 143:8).

Åt dessa män måste jag anförtro en hemlighet som mycket väl kan bli början på den väg som Kristus vill att de skall vandra.

Min vän: om du vill vara stor, så gör dig själv liten.

Att vara liten kräver att man tror som barn tror, älskar som barn älskar, överlämnar sig som barn överlämnar sig, ber som barn ber.

Allt detta är nödvändigt för att du skall kunna förverkliga det som jag vill avslöja för dig i dessa rader:

Början på den väg som leder till att man blir fullständigt tokig av kärlek till Jesus består i att förtröstansfullt älska Maria.

- Vill du älska Vår Fru? - Då så, umgås med henne! Hur då? - Genom att läsa hennes rosenkrans ordentligt.

Jo, men rosenkransen ... man upprepar ju bara ständigt samma sak! - Ständigt samma sak? Säger inte älskande ständigt samma sak till varandra? ... Kan det vara så att din rosenkrans är enformig för att du, i stället för att uttala ord som en människa, ger ifrån dig oartikulerade läten likt ett djur medan dina tankar är långt borta från Gud?

- Förresten: före varje dekad anges det vilken hemlighet vi skall betrakta.

- Du ..., har du någonsin betraktat hemligheterna?

Gör det själv liten. Följ med mig och - det här är kärnan i vad jag vill anförtro dig - så skall vi leva det liv som Jesus, Maria och Josef levde.

Vi skall göra dem en ny tjänst varje dag. Vi kommer att få lyssna till deras samtal i familjen. Vi kommer att få se Messias växa upp. Vi kommer att förundras över de trettio år han levde i det fördolda ... Vi kommer att närvara vid hans lidande och död ... Vi kommer att häpna över hans uppståndelses härlighet ... Kort sagt: tokiga av Kärlek (det finns ingen annan kärlek än Kärleken) kommer vi att betrakta samtliga ögonblick i Jesu Kristi liv, ett efter ett.

  Nästa