Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 696: Att rycka upp egenkärleken med roten och ersätta d....
• Punkt 697: Trots att du påstår att du följer Honom, är det - ....
• Punkt 698: Man har kränkt det du kallar din ”rätt”....
• Punkt 699: Du är uppfylld av dig, dig, dig ... Och du kommer ....
• Punkt 700: Hur tror du att du skall kunna följa Kristus, när ....
• Punkt 701: En otålig och oordnad strävan efter att göra karri....
• Punkt 702: De som missbrukar sin privilegierade ställning - s....
• Punkt 703: För eller senare slutar det med att högmodet gör s....
• Punkt 704: Av högfärd eller helt enkelt av fåfänga driver vis....
• Punkt 705: Ämbeten ... Höga eller låga? - Vad bryr det dig! ....
• Punkt 706: Du pratar, kritiserar ... Det verkar som om ingent....
• Punkt 707: Om en god vän lojalt, kärleksfullt och på tu man h....
• Punkt 708: Illvillig, misstänksam, komplicerad, misstrogen, b....
• Punkt 709: Du är ensam ..., du klagar ..., allting stör dig. ....
• Punkt 710: Du vill alltid att man uttryckligen skall lägga mä....
• Punkt 711: Varför tror du att det finns en baktanke med allt ....
• Punkt 712: Så länge som du fortsätter att vara övertygad om a....
• Punkt 713: Avsky allt skryt. - Förkasta all fåfänga. - Bekäm....
• Punkt 714: De stackars högmodiga lider på grund av tusen små ....
• Punkt 715: Tror du att de andra aldrig har varit tjugo år? Tr....
• Punkt 716: Ideologiskt sett är du mycket katolsk. Du tycker o....
• Punkt 717: ”Det här helgonet”, sade den som hade ....
• Punkt 718: Bara de ser mina goda gärningar! ... Men märker du....
• Punkt 719: ”Till mig själv, med den högaktning jag är s....
• Punkt 720: Inta aldrig en självgod attityd gentemot sådant so....
• Punkt 721: Det är taktlöst, barnsligt och dumt att säga älskv....
• Punkt 722: Se till att din goda avsikt alltid åtföljs av ödmj....
• Punkt 723: Tappa inte modet då du ser dina brister: reagera. ....
• Punkt 724: Om du har fallit, så res dig med större hopp ... D....
• Punkt 725: ”Vi duger ingenting till”. Ett pessimi....
• Punkt 726: Den där gudfruktige mannens hårda men träffsäkra p....