Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 567: Du bad framför ett Krucifix och fattade följande b....
• Punkt 568: Många gånger är sanningen så osannolik! Framför al....
• Punkt 569: Om det nu stör dig att de säger sanningen ... varf....
• Punkt 570: Du försäkrar att du hyser stor respekt för sanning....
• Punkt 571: Uppför dig inte som om du vore dum: det är aldrig ....
• Punkt 572: Det är lätt - det hände redan på Jesu tid - att sä....
• Punkt 573: Överge inte uppgiften, vik inte av från vägen, tro....
• Punkt 574: Du kommer att träffa människor som du svårligen ko....
• Punkt 575: Vissa hör inte - de vill inte höra - några andra o....
• Punkt 576: Den förståelse som många kräver av andra består i ....
• Punkt 577: Jag kan inte tro på att du är sannfärdig om du int....
• Punkt 578: Varför tittar, lyssnar, läser och talar du med tar....
• Punkt 579: När man inte läser med ärliga avsikter är det svår....
• Punkt 580: Den som är sekteristisk ser ingenting annat än sek....
• Punkt 581: Jag tyckte synd om den där mannen i beslutsfattand....
• Punkt 582: Har du gjort din plikt? ... Hade du rätta avsikter....
• Punkt 583: De frågade dig - påträngande - om du ansåg att det....
• Punkt 584: Du förklarade dina ideal och ditt säkra, kraftfull....
• Punkt 585: Vem är de för att sätta någon på prov? ... Varför ....
• Punkt 586: Du hyser medlidande med dem ... I fullständig avsa....
• Punkt 587: Säger du att många förtalar och skvallrar om det d....
• Punkt 588: Även ur det vackraste och mest lovande sädesfält k....
• Punkt 589: Det här säger jag till dig som har försäkrat mig o....
• Punkt 590: Din benägenhet - öppenhet, kallar du den - att med....
• Punkt 591: Förtal skadar ibland dem som utsätts för det ... M....
• Punkt 592: Varför skvallrar så många, frågar du dig själv sår....
• Punkt 593: När den som är offer för förtal lider i tysthet, f....
• Punkt 594: Det finns många sätt att genomföra en undersökning....
• Punkt 595: De där personerna, sade han sorgset, har inte Kris....
• Punkt 596: I det här fallet, liksom i många andra fall, handl....
• Punkt 597: Det gör ont att se hur vissa i stället för att vil....
• Punkt 598: Att skriva mot dem som forskar eller som gör nya l....
• Punkt 599: ”Det är inte säkert, det är inte säkert̶....
• Punkt 600: Du tycker inte om att såra, splittra, visa intoler....
• Punkt 601: I sin rättvisa och barmhärtighet - som båda är oän....
• Punkt 602: Du säger en halvsanning som kan tolkas på så många....
• Punkt 603: Tvivel - i fråga om andras kunskap eller rykte - ä....
• Punkt 604: Du påminner mig om Pilatus: quod scripsi, scrip....
• Punkt 605: Det är en dygd att handla i enlighet med sina före....
• Punkt 606: Förväxla inte helig orubblighet med tjurskallig en....
• Punkt 607: Sancta Maria, Sedes Sapientiae - Heliga Mar....