Josemaría Escrivá Obras
605

Det är en dygd att handla i enlighet med sina föresatser. Men om uppgifterna ändras med tiden kräver det att man i konsekvensens namn korrigerar sin definition av och sin lösning på ett problem.

Föregående Se kapitel Nästa