Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Plogfåran > Medborgaranda > Kap 9
290

Världen väntar på oss. Ja! Vi älskar världen lidelsefullt för att Gud har lärt oss att göra det: sic Deus dilexit mundum ... - så älskade Gud världen; och för att världen är den plats där vårt slagfält är beläget - ett underbart vackert krig för kärlek - för att vi alla skall nå den frid som Kristus har kommit för att ge oss.


291

I sin storsinta Kärlek har Herren tillåtit oss att erövra världen åt honom.

Han - alltid ödmjuk! - har nöjt sig med att göra det möjligt ... Oss har han givit den lättaste och tacksammaste delen: att handla och att segra.


292

Världen ... ”Där hör vi verkligen hemma!” ... Och det hävdar du efter att ha vänt blicken och tankarna mot himlen, med säkerheten hos bonden som går likt en furste i sina fält: regnare Christum volumus! - vi vill att han skall regera över denna jord som är hans!


293

”Det är en hoppets tid och jag lever av den skatten. Det är inte bara vackra ord, fader - så säger du mig - det är verklighet”.

Då så ... hela världen, alla mänskliga värden som har en så enormt stark dragningskraft på dig - vänskapen, konsten, vetenskapen, filosofin, teologin, idrotten, naturen, kulturen, människorna ... - Låt allt detta omfattas av hoppet: hoppas på Kristus.


294

Världens tjusning är obestämd men behaglig ... och ihållande. Blommorna vid vägkanten - deras färger och dofter drar dig till sig. Fåglarna i skyn, alla skapade varelser ...

- Min stackars son: allt det är förståeligt. Om det inte förhöll sig så, om du inte vore hänförd av allt detta, vilket offer skulle du då erbjuda vår Herre?


295

Ditt kall som kristen kräver av dig att du skall vara försjunken i Gud men samtidigt ägna dig åt denna världens angelägenheter och använda dem objektivt - sådana de är - för att återbörda dem till honom.


296

Det verkar otroligt att man kan vara lycklig i den här världen, där så många lever ledsna, eftersom de följer sin egen egoism, som om allt skulle ta slut här nere!

- Var inte en av dem. Rena ständigt dina avsikter!


297

Världen är kall, det verkar som om den sover.

Många gånger betraktar du den från din observationsplats med en brinnande blick. Må den vakna, Herre!

- Styr din otålighet i visshet om att om vi kan få våra egna liv att brinna rejält, så kommer vi att kunna sätta eld på allt ... och då kommer utsikten att förändras.


298

Den trohet - i att tjäna Gud och själarna - som jag alltid begär av dig är inte en enkel entusiasm, utan ett annat slags entusiasm: den man erövrar på gatan, då man ser hur mycket det finns att göra överallt.


299

En god Guds son måste vara mycket mänsklig.

Men inte så till den milda grad att han uppför sig plumpt eller ouppfostrat.


300

Det är svårt att göra sig hörd av alla genom att arbeta i tysthet, genom att uppfylla sina medborgerliga plikter väl, för att sedan kräva sina rättigheter och sätta dem i Kyrkans och samhällets tjänst.

Det är svårt ..., men mycket effektivt.


301

Det är inte sant att det finns en motsättning mellan att vara en god katolik och att troget tjäna det civila samhället. Det finns inget skäl för att Kyrkan och Staten skulle komma i konflikt då de legitimt utövar sin respektive myndighet inför den uppgift som Gud har anförtrott åt dem.

De ljuger - just det: ljuger! - som påstår motsatsen. Det är samma personer som i en falsk frihets namn skulle vilja, helt ”älskvärt”, att vi katoliker återvände till katakomberna.


302

Detta är din uppgift som kristen medborgare: att bidra till att Kristi kärlek och frihet genomsyrar alla det moderna livets företeelser. Kulturen och ekonomin, arbetet och vilan, familjelivet och samhällslivet.


303

En Guds son kan inte hysa fördomar som grundar sig på klasstillhörighet, för han bryr sig om alla människors problem ... Och försöker att lösa dem med vår Återlösares rättvisa och kärlek.

Det påpekade redan aposteln Paulus när han skrev att Herren inte gör skillnad på människor, vilket jag inte har tvekat att översätta så här: det finns bara en ras, Guds barns ras!


304

Världsliga människor anstränger sig för att människorna skall förlora Gud så snart som möjligt, och sedan för att de skall förlora världen ... De älskar inte denna vår värld, de exploaterar den och trampar på andra!

- Se till att inte du också blir ett offer för detta dubbla bedrägeri.


305

Det finns människor som är bittra hela dagen. Allting orsakar dem obehag. De somnar som fysiskt besatta av tanken på att sömnen är deras enda tillflykt och att den inte kommer att vara länge. De vaknar med en fientlig och nedslående känsla av att ha ännu en dag framför sig.

De har glömt att Herren har satt oss i den här världen på vandring mot den eviga lycksaligheten; och de tänker inte på att den lyckan bara kan uppnås av dem som går genom denna värld med den glädje som tillkommer Guds barn.


306

Visa för folk, genom ditt uppträdande som kristen medborgare, vilken skillnad det är på att leva sorgset och att leva glatt, mellan att känna sig blyg och att känna sig modig, mellan att handla försiktigt, tvetydigt ... hycklande! och att handla som en enkel och helgjuten människa. - Med ett ord, mellan att vara världslig och att vara Guds barn.


307

Här är ett grundläggande fel som du måste vara på din vakt mot: att tänka att din tids eller din miljös vanor och krav - som kan vara hederliga och berättigade - inte kan inordnas under och rättas efter heligheten i Jesu Kristi morallära.

Lägg märke till att jag underströk att det gällde sådant som är hederligt och berättigat. Andra vanor och krav lämpar sig inte för goda medborgare.


308

Man kan inte skilja religionen från livet, varken i tanken eller i vardagens verklighet.


309

Lång borta - där borta vid horisonten - ser det ut som om himlen och jorden möts. Glöm inte att den plats där himlen och jorden verkligen möts är i hjärtat på dig, som är ett Guds barn.


310

Vi kan inte sitta med armarna i kors när en subtil förföljelse dömer Kyrkan till att tyna bort, tvingar bort henne från det offentliga livet och, framför allt, förhindrar henne från att delta i utbildningen, kulturen, familjelivet ... De rättigheterna är inte våra: de är Guds och han har anförtrott dem åt oss katoliker ... för att vi skall utöva dem!


311

Många förhållanden, oavsett om de är materiella, tekniska, ekonomiska, sociala, politiska, kulturella ... förvandlas, om de lämnas åt sig själva eller i händerna på dem som saknar vår tros ljus, till väldiga hinder för det övernaturliga livet. De blir slutna och fientliga gentemot Kyrkan.

Du som är kristen - forskare, författare, vetenskapsman, politiker, arbetare ... - är skyldig att helga dem.

Minns att hela skapelsen - skriver aposteln Paulus - ännu ropar som i födslovåndor och väntar på Guds barns befrielse.


312

Du bör inte vilja göra ett kloster av världen, för det vore en oordning ... Men du bör heller inte vilja göra en världslig falang av Kyrkan, för det skulle vara förräderi.


313

Vad sorgligt det är att ha en totalitär läggning och inte förstå att övriga medborgare är fria i de saker som Gud har lämnat åt människors omdöme.


314

”Vem har sagt att det för att bli helig är nödvändigt att söka sin tillflykt till en cell eller till ett ensligt berg?”, frågade sig en god familjefar förvånat och tillade: ”Då vore cellerna och bergen heliga och inte människorna. Det verkar som om de glömt att Herren uttryckligen sade till var och en av oss att vara heliga som hans Fader i himlen är helig”.

- Jag sade bara: ”Förutom att vilja att vi skall vara heliga, ger han oss den särskilda nåd som just vi behöver”.


315

Älska ditt fosterland: patriotism är en kristen dygd. Men om patriotismen förvandlas till nationalism som leder till att man ser på andra folk och nationer med likgiltighet, med förakt - utan kristen kärlek till nästan eller rättvisa - då är den en synd.


316

Att ursäkta brott är inte patriotism ... och att frånkänna andra folk deras rättigheter är det inte heller.


317

Aposteln Paulus skrev även att ”Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla”.

Dessa ord gäller idag som igår: inför Herren finns det inte någon skillnad mellan nationer, raser, klasser, stånd ... Var och en av oss har återfötts i Kristus för att vara en ny skapelse, en Guds son: vi är alla bröder och måste bete oss broderligt!


318

Redan för många år sedan insåg jag med all önskvärd tydlighet en sanning som alltid kommer att gälla. Omgivningen och samhället, som har avlägsnat sig från den kristna tron och moralen, behöver ett nytt sätt att leva och sprida Evangeliets eviga sanning: i samhällets innersta, i världen, skall Guds barn stråla med sina dygder som lyktor i mörkret - quasi lucernae lucentes in caliginoso loco.


319

Den Katolska kyrkans ständiga livskraft garanterar att Kristi sanning och anda inte avlägsnar sig från tidernas växlande behov.


320

För att följa i Kristi fotspår, behöver en apostel av idag inte reformera någonting, och än mindre behöver han dra sig undan den historiska verklighet som omger honom ... - Det räcker med att han handlar som de första kristna och därigenom ger liv åt sin omgivning.


321

Du, som lever mitt i världen, som är som vilken medborgare som helst, som är i kontakt med människor som anses vara goda eller onda; du måste ständigt vilja ge folk den glädje som uppfyller dig för att du är kristen.


322

Kejsar Augustus utfärdar en förordning, enligt vilken alla Israels invånare skall skattskrivas. Maria och Josef beger sig till Betlehem ... Har du inte tänkt på att Herren använde sig av att en lag noggrant åtlyddes för att uppfylla sin profetia?

Älska och respektera reglerna för ärbar samhällelig samlevnad och tvivla inte på att du genom att lojalt uppfylla dina plikter kommer att få andra att upptäcka den kristna ärligheten, som är en frukt av Guds kärlek, och därigenom möta Gud.


[Skriv ut]
 
[Sänd]
 
[Palm]
 
[Spara]
 
Översätt punkten till:
Föregående Nästa