Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Plogfåran > Frid > Kap 27
850

Främja i din själ och i ditt hjärta, i ditt förstånd och i din vilja, en anda av förtröstan och överlåtelse åt din himmelske Faders vilja ... Ur den föds den inre frid som du längtar efter.


851

Hur tror du att du skall kunna uppnå frid om du låter dig ryckas med - trots nådens ”draghjälp” - av lidelser som du inte ens försöker kontrollera?

Himlen drar dig uppåt; du - bara du: leta inte efter några ursäkter! - drar dig nedåt ... Och på det sättet slits du sönder.


852

Såväl krig som fred finns inom oss.

Man kan inte vinna seger eller uppnå frid om man inte är lojal och har beslutat sig för att vinna kampen.


853

Ett botemedel mot din oro: ha tålamod, rätta avsikter och se på saker och ting ur ett övernaturligt perspektiv.


854

Avlägsna omedelbart - Gud är ju med dig! - fruktan och inre oro ... Undvik de minsta antydningarna till sådana känslor, för de tjänar endast till att mångfaldiga frestelser och öka faran.


855

Även om allting rämnar och går under, även om allting går tvärt emot vad man planerat och man möter stora svårigheter, tjänar man ingenting på att oroa sig. Dessutom, minns profetens förtröstansfulla bön: ”Herren är vår domare, Herren är vår härskare, Herren är vår konung, han frälser oss”.

- Be den fromt, varje dag, för att rätta ditt uppförande efter Försynens planer, vilken styr oss för vår välgång.


856

Om du - genom att hålla blicken stadigt fäst på Gud - kan behålla din frid inför saker som oroar dig, om du lär dig att glömma bagateller, agg och avundsjuka, kommer du att förlora mycket mindre energi som du behöver för att arbeta effektivt i människornas tjänst.


857

Den där vännen berättade uppriktigt och i förtroende att han aldrig hade haft tråkigt, eftersom han aldrig hade varit ensam och utan vår Vän.

- Dagen led mot sitt slut och det blev mycket tyst ... Du kände mycket tydligt Guds närvaro ... Och vilken frihet förde inte det faktumet med sig!


858

En begeistrad hälsning från en bror på resande fot påminde dig om att världens alla hederliga vägar är öppna för Kristus. Vi behöver bara ge oss ut på dem med erövraranda.

Gud har skapat världen för sina barn, för att de skall bebo den och helga den. Vad väntar du på?


859

Du är utomordentligt lycklig. Ibland när du får veta att ett Guds barn har övergivit honom känner du - i din inre frid och lycka - en smärta av tillgivenhet, en bitterhet som varken oroar eller upprör.

- Det är bra, men ... se till att du använder alla mänskliga och övernaturliga medel för att han skall reagera ... och förtrösta fullt och fast på Jesus Kristus!

Då kommer alltid allt att komma i normala gängor.


860

När du på allvar överlämnar dig åt Herren kommer du att lära dig att vara nöjd oavsett vad som händer och att inte förlora ditt lugn om det du tar dig för - trots att du har gjort allt vad du kunnat och använt lämpliga medel - inte går som du hade velat ... För det kommer att ”ha gått” som Gud ville.


861

Du fortsätter att vara klumpig och att göra fel, och det smärtar dig! Samtidigt är du sprickfärdig av glädje.

Och just därför, för att misslyckandena smärtar dig - kärlekssmärta - berövar de dig inte längre din frid.


862

När vi befinner oss i mörker och själen är förblindad och orolig, måste vi likt Bartimaios söka oss till Ljuset. Upprepa, ropa, insistera med ständigt större kraft, Domine, ut videam! - Herre, gör så att jag kan se! ... Då kommer dina ögon att se dagens ljus och du kommer att njuta av den klarhet som han kommer att bevilja dig.


863

Kämpa mot de sträva dragen i din karaktär, din egoism, din bekvämlighet, dina antipatier ... Förutom att vi måste vara medåterlösare kommer ditt pris - tänk noga på det - att stå i direkt proportion till din sådd.


864

En kristens uppgift är att dränka det onda i ett överflöd av det goda. Det är inte fråga om att göra kampanjer mot något eller att vara antinågonting. Tvärtom: vi bör leva positivt, vara fyllda av optimism, ungdomlighet, glädje och frid. Se med förståelse på alla, på dem som följer Kristus och på dem som överger honom eller som inte känner honom.

- Men förståelse innebär inte neutralitet eller likgiltighet, utan handling.


865

Av kärlek till nästan och mänsklig finkänslighet måste du anstränga dig för att inte låta det uppstå en avgrund mellan dig och någon annan ... och anstränga dig för att alltid lämna en utväg åt din nästa, så att han inte avlägsnar sig ännu mer från Sanningen.


866

Våld är inte ett bra sätt att övertyga någon på ..., allra minst i apostolatet.


867

Den som är våldsam förlorar alltid, även om han vinner det första slaget ..., för det slutar med att han blir ensam, omgärdad av sin oförståelses ensamhet.


868

Tyrannens taktik är att få dem att strida inbördes, vilka tillsammans skulle kunna störta honom. Det är ett gammalt knep som ovännen - djävulen och hans hantlangare - tar till för att få många apostoliska projekt att gå om intet.


869

De där människorna ..., som ser fiender där det bara finns bröder förnekar genom sina handlingar den kristendom de bekänner sig till.


870

Med aggressiv polemik som förnedrar löser man sällan ett problem. Och självfallet kan man aldrig klargöra något om det bland dem som tvistar finns en fanatiker.


871

Jag förstår inte varför du är arg och besviken.

De har gett igen med samma mynt, glada åt att kunna förolämpa dig i ord och handling.

Lär dig av läxan och glöm i fortsättningen inte att även de som bor tillsammans med dig har ett hjärta.


872

För att du inte skulle förlora din frid när du led svåra och orättvisa motgångar, brukade jag säga till dig att ”Om de slår in skallen på oss får vi inte bry oss för mycket om det: det betyder bara att vi får gå omkring med huvudet öppet”.


873

En paradox: sedan jag beslutade mig för att följa psalmistens råd: ”Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig”, oroar jag mig för mycket färre saker ... Och samtidigt, när vi har gjort allt det som behöver göras, löser sig alla problem med ständigt större klarhet.


874

Jungfru Maria är - så åkallar Kyrkan henne - fredens Drottning. När det råder oro i din själ, i din familj eller på din arbetsplats, i den samhälleliga samvaron eller mellan nationer, skall du därför inte upphöra att vända dig till henne med den titeln: Regina pacis, ora pro nobis! - Du fredens drottning, bed för oss! Har du åtminstone försökt att göra det när du förlorar ditt lugn ...? Du kommer att bli förvånad över hur omedelbart det verkar.


[Skriv ut]
 
[Sänd]
 
[Palm]
 
[Spara]
 
Översätt punkten till:
Föregående Nästa