Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Plogfåran > Naturlighet > Kap 17
554

Den uppståndne Kristus: det största av alla mirakel sågs bara av några få ... de som behövdes.

Naturligheten är gudomliga företags signum.


555

När man endast och uteslutande arbetar för Guds ära gör man allting naturligt, enkelt, som någon som har bråttom och inte kan uppehålla sig vid ”stora festligheter” för att inte gå miste om umgänget - som är unikt och ojämförligt - med Gud.


556

Varför - frågade du indignerat - måste miljöer och medel för apostolat vara fula, smutsiga ... och komplicerade? Och du tillade: Det kostar ju ändå lika mycket!

- Jag tyckte att din indignation var mycket rimlig. Och då tänkte jag på att Jesus vände sig till alla och drog alla till sig: fattiga och rika, lärda och okunniga, glada och sorgsna, unga och gamla ... Så älskvärd och naturlig - övernaturlig - han framstår!


557

För att vara effektiv behöver man naturlighet.Vad kan man förvänta sig av en pensel - även om den är i händerna på en stor konstnär - om den sveps in i ett fodral av siden?


558

Helgonen framstår alltid som ”obekväma” för andra.


559

Skulle helgonen vara onormala? Det är dags att göra slut på den fördomen.

Vi måste lära folk, med den övernaturliga naturlighet som kännetecknar kristen askes, att inte ens mystiska fenomen är onormala: sådana fenomen har en sådan natur ... på samma sätt som andra psykiska eller fysiska företeelser har sin.


560

Jag talade med dig om den horisont som öppnar sig inför våra ögon och om den väg vi måste gå. Jag har inga invändningar! svarade du, som om du vore förvånad över att inte ”ha det” ...

- Se till att få in det här i ditt huvud ordentligt: det skall över huvud taget inte finnas några!


561

Undvik att på ditt löjliga sätt smickra den som bestämmer så som du ibland gör, kanske omedvetet, genom att göra dig till en ständig högtalare för hans smak eller synpunkter i frågor som inte har någon större betydelse.

- Men du måste anstränga dig ännu mer för att inte få hans brister att framstå som trevliga detaljer eller för att inte bli alltför familjär och beröva honom hans auktoritet eller - och det vore just en björntjänst! - att förvrida saken till den grad att du får det som är fel att verka roligt.


562

Du skapar en konstlad stämning kring dig som präglas av tvivel och misstänksamhet, för när du talar verkar det som om du spelar schack: du säger varje ord som om du tänkte fyra drag framåt.

Tänk noga på att när det i Evangeliet berättas om de sorgligt misstrogna och hycklande skriftlärda och fariséerna, sägs det att de ställde frågor till Jesus ut caperent eum in sermone - för att vända hans ord mot honom! - Fly från ett sådant beteende.


563

Att man är naturlig betyder inte alls att man är okultiverad, ovårdad, sjabbig eller ouppfostrad.

Vissa ägnar sig åt att få det att verka som om man bara kunde tjäna Gud genom att arbeta i en värld av eländig och - ursäkta - lusig fattigdom. Den uppgiften är och kommer alltid att vara nödvändig och beundransvärd; men om vi uteslutande begränsade oss till den, skulle vi försumma den övervägande majoriteten av mänskligheten. Och förresten, vad skulle vi göra när de behövande väl tagits ur sin nöd? Ignorera dem?


564

Säger du att du är ovärdig? - Nå ... försök då att bli värdig. Och så var det med det.


565

Vad du är angelägen om att vara märkvärdig! Det som händer dig är hur vanligt som helst!


566

Välsignad är du för att du trodde, säger Elisabet till vår Fru. - Föreningen med Gud, det övernaturliga livet, medför alltid att man på ett attraktivt sätt utövar mänskliga dygder: Maria för med sig glädjen till sin kusins hem, för hon ”för med sig” Kristus.


[Skriv ut]
 
[Sänd]
 
[Palm]
 
[Spara]
 
Översätt punkten till:
Föregående Nästa