Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Plogfåran > Personlighet > Kap 13
416

Herren behöver kraftfulla och djärva människor som inte nöjer sig med medelmåttighet och som med säkra steg tar sig in i alla slags miljöer.


417

En lugn och välbalanserad karaktär, obändig vilja, en stark tro och en brinnande fromhet. Det är oundgängliga egenskaper hos ett Guds barn.


418

Herren kan rentav uppväcka barn åt Abraham ur stenar ... Men vi måste se till att stenen inte vittrar sönder lätt. Av en hård stenbumling kan man, även om den är formlös, göra en utmärkt kvadersten.


419

En apostel kan inte nöja sig med att vara på en medelmåttas låga nivå. Gud kallar honom för att bära med sig medmänsklighet och sprida en evig nyhet.

- Därför behöver aposteln vara en själ som formats länge, tålmodigt och heroiskt.


420

Varje dag upptäcker jag nya saker i mig själv, säger du till mig ... Och jag svarar dig: Det är nu som du börjar känna dig själv.

När man verkligen älskar ... hittar man alltid många detaljer som gör att man kan älska ännu mer.


421

Det vore beklagligt om någon som iakttar katolikers uppträdande i samhällslivet drog slutsatsen att de handlar hämmat och med mindervärdeskomplex.

Man får inte glömma att vår Mästare var - är! - perfectus homo - fullkomlig människa.


422

Om Herren har gett dig en god egenskap - eller en viss begåvning - är det inte bara för att du skall glädjas åt den eller kunna skryta med den, utan för att du skall använda den kärleksfullt för att tjäna din nästa.

Och när kommer du att hitta ett bättre tillfälle för att tjäna än nu, då du lever tillsammans med så många människor som delar ditt eget ideal?


423

Under trycket och inflytandet av en materialistisk och hedonistisk värld som saknar tro ... hur kan man kräva och motivera friheten att inte tänka som ”de” och att inte handla som ”de”?

- Ett Guds barn behöver inte be om den friheten, för Kristus har utverkat den för oss en gång för alla: men man måste försvara den och bevisa den på alla områden. Det är bara så som ”de” kommer att förstå att vår frihet inte låter sig fjättras av omgivningen.


424

Dina släktingar, kollegor och vänner märker förändringen och de inser att det i ditt fall inte rör sig om ett övergående tillstånd, utan att du inte längre är densamme.

- Oroa dig inte, fortsätt framåt! Nu uppfylls orden vivit vero in me Christus - det är Kristus som lever i dig.


425

Uppskatta dem som kan ge dig ett ”nej”. Och be dem dessutom att förklara varför de vägrade, så att du kan lära dig ... eller få dem att rätta sig.


426

Förut var du pessimistisk, obeslutsam och likgiltig. Nu har du förändrats fullständigt: du känner dig modig, optimistisk och självsäker ... för till slut har du bestämt dig för att bara söka stöd hos Gud.


427

En person som har fantastiska mänskliga dygder men en fullständig brist på övernaturligt perspektiv befinner sig i en sorglig situation, för de dygderna kommer han lätt att använda sig av enbart för sina personliga syften. - Tänk på det.


428

För dig, som vill utveckla en katolsk, universell, mentalitet, skriver jag några kännetecken:

- vida horisonter och en kraftfull fördjupning i det som är ständigt levande i den katolska ortodoxin.

- en rak och sund - aldrig ytlig - iver efter att förnya de läror som är typiska för det traditionella sättet att tänka, i filosofin och i tolkningen av historien.

- en noggrann uppmärksamhet gentemot strömningar i samtida vetenskap och tänkande.

- en positiv och öppen attityd inför aktuella förändringar av sociala strukturer och levnadsformer.


429

När det är nödvändigt att inte hålla med andra, måste du lära dig att göra det kärleksfullt, utan att vara otrevlig.


430

Med Guds nåd och god utbildning kan du lyckas bli förstådd ”av de obildade”. - De kommer svårligen att följa dig om du saknar ”gåvan att kommunicera”*: förmåga och ansträngning för att nå fram till deras förstånd.

* På spanska läser man ”don de lenguas” som vill beteckna förmågan att göra sig förstådd samtidigt som det anspelar på pingstundret, då apostlarna talade på arameiska men alla åhörare med de mest olika modersmål förstod dem var och en på sitt eget språk. Ö.a.


431

Var alltid artig, mot alla. Men särskilt mot dem som framställer sig som motståndare - du skall inte ha fiender - när du försöker ta dem ur deras misstag.


432

Visst tyckte du synd om det där bortskämda barnet? Nå då så, behandla inte dig själv så hänsynsfullt! Ser du inte att du håller på att bli en riktig vekling.

- Dessutom: vet du inte att de blommor som doftar bäst är de som växer i skogen, de som är utsatta för såväl oväder som torka?


433

Han kommer att gå mycket långt, säger de, och man blir rädd av att tänka på det ansvar han kommer att få. - Ingen kan säga sig ha sett honom arbeta osjälviskt, hört honom säga något vänligt eller läst något fruktbart han skrivit. - Den mannens liv är negativt. - Han ger alltid intryck av att vara försjunken i djupa funderingar, även om det är välkänt att han aldrig tänkt några tänkvärda tankar. - Hans ansikte och sätt att vara för tankarna till en åsnas allvar, men det gör att han anses vara klok ...

- Han kommer att gå mycket långt, men jag frågar mig: vad kommer han att kunna lära andra, hur och med vad kommer han att tjäna andra om vi inte hjälper honom att förändras?


434

Pedanten tolkar den lärdes enkelhet och ödmjukhet som okunskap.


435

Var inte en av dem som när de får en order omedelbart tänker på hur de skall ändra den ...

- Man skulle kunna säga att de har för mycket ”personlighet”, och de orsakar splittring och oordning.


436

Att vara erfaren, världsvan, att läsa mellan raderna, att vara för klipsk, att vara kritiskt sinnad ... Allt detta har i ditt privatliv och i dina affärer fört dig alltför långt bort. Du har rentav blivit lite cynisk: all din ”överdrivna realism” - som är brist på övernaturligt perspektiv - har invaderat till och med ditt inre liv. - Genom att inte vara enkel har du ibland blivit kall och grym.


437

I grund och botten är du en bra grabb, men du tror att du är Machiavelli. - Kom ihåg att man kommer till himlen genom att vara en ärbar och god man, inte en besvärlig intrigant.


438

Din humor är beundransvärd ... Men att skämta om absolut allting ... måste du medge är att gå för långt. - Verkligheten är annorlunda: eftersom du saknar viljan att ta dina egna angelägenheter på allvar, rättfärdigar du dig själv genom att driva med andra som är bättre än du.


439

Jag förnekar inte att du är smart. Men genom att vara okontrollerat hetsig uppför du dig som om du vore dum.


440

Din karaktär är så ojämn! Din klaviatur är ostämd. De höga och låga tonerna är mycket bra ... men de i mitten låter inte bra, de som hör vardagslivet till, dem som andra vanligtvis hör.


441

Lär dig av det här. - Vid ett minnesvärt tillfälle påpekade jag för en viss storsint man, som var lärd och rättfram, att han genom att försvara en helig sak som de ”goda” bekämpade höll på att sätta en hög befattning inom sitt område på spel - han skulle komma att förlora den. - Med mänskligt och övernaturligt allvar, som föraktade världslig ära, svarade han: ”Det är min själ jag sätter på spel”.


442

Diamanter slipar man med diamanter ... och människor med människor.


443

”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud”. - För att du och jag och alla skall vara säkra på att ingenting gör en personlighet så fulländad som att man motsvarar nåden.

- Se till att ta efter Jungfru Maria, så kommer du att vara en helgjuten man eller kvinna.


[Skriv ut]
 
[Sänd]
 
[Palm]
 
[Spara]
 
Översätt punkten till:
Föregående Nästa