Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Plogfåran Plogfåran > Lojalitet  
• Punkt 340: Lojaliteten får till följd att man säkert går en r....
• Punkt 341: Du sade till mig i förtroende att Gud ibland fylle....
• Punkt 342: Jordens salt. Vår Herre sade att hans lärjungar - ....
• Punkt 343: Det ställe ur andra Timotheosbrevet får mig att da....
• Punkt 344: Med tanke på många tillfällen i historien, som djä....
• Punkt 345: En stor upptäckt! Något som du bara förstod delvis....
• Punkt 346: Lojaliteten kräver hunger efter utbildning, för du....
• Punkt 347: ”Jag skulle vilja” - skriver du till m....
• Punkt 348: Visst finns några som först är entusiastiska och s....
• Punkt 349: För dig som vacklar skriver jag av ur ett brev: &#....
• Punkt 350: Ditt liv består i att tjäna, alltid med orubblig l....
• Punkt 351: Jag kommer aldrig, vare sig på det asketiska eller....
• Punkt 352: Det smärtar dig att vissa använder sig av en tekni....
• Punkt 353: Varje dag måste du växa i lojalitet gentemot Kyrka....
• Punkt 354: Du är mycket angelägen om att älska Kyrkan, och än....
• Punkt 355: De som inte vill förstå att tron kräver att man tj....
• Punkt 356: Måtte du aldrig begå misstaget att identifiera Kri....
• Punkt 357: Jag förstår inte vad du menar när du talar om tro ....
• Punkt 358: Ge aldrig vika i frågor som rör Kyrkans lära. - Nä....
• Punkt 359: Jag håller med dig om att det finns praktiserande ....
• Punkt 360: Även om det verkar paradoxalt, händer det inte säl....
• Punkt 361: Du är trött på att slåss. Du fylls med avsmak av o....
• Punkt 362: Att de lojala inte skall agera är just vad de illo....
• Punkt 363: Fly från all sekterism, den är oförenlig med ett l....
• Punkt 364: Sann enhet kan inte främjas genom ny söndring ... ....
• Punkt 365: Du blev mycket betänksam då du hörde mig säga: Jag....
• Punkt 366: Att hålla ut är att fortleva i kärleken per Ips....
• Punkt 367: Det är möjligt att det bland katoliker kan finnas ....
• Punkt 368: Det är sant att vi som är Guds barn inte skall tjä....
• Punkt 369: Det har gått tjugo århundraden och samma scen uppr....
• Punkt 370: Jag har alltid tyckt att brist på lojalitet på gru....
• Punkt 371: Vänd din blick mot Jungfru Maria och betrakta hur ....