Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Guds vänner Guds vänner > Skyddsänglarna  
• Skyddsänglarna
Kapitel 1 Vardagslivets storhet
   > Punkt 18
Kapitel 13 Den kristnes hopp
   > Punkt 220
Kapitel 18 På väg mot heligheten
   > Punkt 315