Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Guds vänner Guds vänner > Självbehärskning  
• Självbehärskning
Kapitel 2 Friheten, en Guds Gåva
   > Punkt 26
Kapitel 5 Mänskliga dygder
   > Punkt 84
Kapitel 7 Att lösgöra sig
   > Punkt 116
   > Punkt 118
   > Punkt 120
   > Punkt 122
   > Punkt 123