Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Guds vänner Guds vänner > Självuppoffring  
• Självuppoffring
Kapitel 5 Mänskliga dygder
   > Punkt 84
Kapitel 7 Att lösgöra sig
   > Punkt 114
   > Punkt 115
Kapitel 8 I Herrens fotspår
   > Punkt 139
   > Punkt 140
Kapitel 12 Att leva av tron
   > Punkt 196