Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Guds vänner Guds vänner > Storsinthet  
• Storsinthet
Kapitel 5 Mänskliga dygder
   > Punkt 80
Kapitel 6 Ödmjukhet
   > Punkt 106
Kapitel 12 Att leva av tron
   > Punkt 196
Kapitel 15 Att leva av bön
   > Punkt 245