Josemaría Escrivá Obras
99

Och vad är det som förhindrar denna ödmjukhet, detta goda gudomliggörande? Högmodet. Det är den grundläggande synd som leder till ont gudomliggörande. Högmodet gör att man sätter tilltro, om så bara i de obetydligaste frågor, till det Satan insinuerade för våra första föräldrar: era ögon skall öppnas, så att ni blir såsom Gud och förstår vad gott och ont är. I den heliga Skrift kan man även läsa att övermodet börjar när en människa avfaller från Herren. När väl denna last har rotat sig påverkar den nämligen hela människans existens, som i slutänden förvandlas till vad den helige Johannes kallar superbia vitae, livets högmod.

Högmodiga? Av vilken anledning? För att brännmärka högmodet talar den heliga Skrift i ordalag som samtidigt är tragiska och komiska: Vad har stoft och aska att yvas över? Redan i livet börjar ju kroppens upplösning. En lätt åkomma, säger läkaren leende. I dag kung, i morgon död.

Föregående Se kapitel Nästa