Josemaría Escrivá Obras
274

Alla vår Frus högtider är stora högtider, eftersom de utgör tillfällen som Kyrkan ger oss att i handling visa vår kärlek till den heliga Maria. Men om man ändå bad mig att välja en av dessa högtider, så skulle jag säga att jag föredrar dagens högtid: den heliga Jungfruns gudomliga moderskap.

Dagens högtid får oss att betrakta vissa av vår tros centrala mysterier: att meditera över Ordets inkarnation, ett verk av de tre personerna i den heliga Treenigheten. Maria, Gud Faders dotter är till följd av att Herren inkarnerades i hennes rena liv Gud helige Andes brud och Gud Sons moder.

När Jungfrun frivilligt gav sitt bifall till den plan som Skaparen avslöjade för henne, antog Guds Ord människans natur: en förnuftig själ och en kropp som formades i Marias rena liv. Den gudomliga och den mänskliga naturen förenades i en enda person: Jesus Kristus, sann Gud och, allt sedan dess, sann människa, Faderns av evighet enfödde Son och från den stunden, såsom människa även Marias verklige Son. Därför är vår Fru moder till det inkarnerade Ordet, till den andra personen i den heliga Treenigheten som för alltid har antagit - utan sammanblandning - människans natur. Till den heliga Jungfrun kan vi, som bästa möjliga sätt att hedra henne, vända oss och högt och tydligt uttala de ord som uttrycker hennes högsta värdighet: Guds moder.

Föregående Se kapitel Nästa