Josemaría Escrivá Obras
262

Detta gäller även oss. Om vi dagligen kämpar för att uppnå heligheten, var och en i sin egen situation i världen och genom sitt eget yrkesarbete, i sitt vardagsliv, vågar jag garantera att Herren kommer att göra oss till redskap som förmår utföra under och, om det skulle behövas, även extraordinära sådana. Vi kommer att återge blinda synen. Vem kan inte berätta om ett otal fall, då personer som varit blinda nästan från födseln återfår synen och erfar hela glansen av Kristi ljus? Andra var döva, andra stumma, de förmådde inte höra eller yttra ett enda ord som Guds barn ... Och deras sinnen har renats och de lyssnar och uttrycker sig nu som människor och inte som djur. In nomine Jesu! i Jesu namn ger hans Apostlar rörelseförmågan till den där lame, som inte var förmögen att utföra en enda nyttig handling, och till den där slöfocken, som kände till sina skyldigheter men inte uppfyllde dem... I Herrens namn, surge et ambula! stig upp och gå.

Ytterligare någon som var avliden, rutten och luktade lik, har hört Guds röst, som i undret med änkans son i Nain: Unge man, jag säger dig: Stig upp! Vi kommer att göra under som Kristus, som de första Apostlarna. Kanske har dessa under utförts även på dig själv, på mig: kanske var vi blinda, eller döva, eller lama, eller stank som lik, och Herrens ord har rest oss ur vår vanmakt. Om vi älskar Kristus, om vi följer Honom uppriktigt, om vi inte söker oss själva, utan endast Honom, kommer vi att i hans namn kunna föra vidare till andra gratis, vad vi själva har fått ta emot gratis.

Föregående Se kapitel Nästa