Josemaría Escrivá Obras
180

Alla har vi lidelser. Alla möter vi samma svårigheter, oavsett ålder, och därför måste vi kämpa. Minns vad den helige Paulus skrev: Datus est mihi stimulus carnis meae angelus Satanae, qui me colaphizet, jag har fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig. Det är köttet som gör uppror, som en ängel från Satan som slår honom, för annars hade han blivit högfärdig.

Man kan inte leva ett rent liv utan Guds hjälp. Gud vill att vi skall vara ödmjuka och be om hans hjälp. Du måste förtröstansfullt bönfalla Jungfrun, nu, i din hjärtas ensamhet, utan ljudet av ord: ”Moder, mitt stackars hjärta gör så dumma uppror ... Om du inte skyddar mig ...” Hon kommer att hjälpa dig att bevara det rent och att gå den väg som Gud har utstakat åt dig.

Mina söner, det krävs ödmjukhet, ödmjukhet. Låt oss lära oss att vara ödmjuka. För att bevara Kärleken är det nödvändigt att vara försiktig, att vaka uppmärksamt och att inte låta sig domineras av fruktan. Bland de klassiska författarna av andlig litteratur finns det många som jämför djävulen med en arg hund som hålls kedjad: om vi inte går för nära kommer den inte att bita oss, även om den ständigt skäller. Om ni odlar ödmjukheten i era själar, kommer ni säkerligen att undvika tillfällen, ni kommer att reagera modigt och fly; och ni kommer varje dag att söka hjälp från himlen, för att göra framsteg längs de förälskades stig.

Föregående Se kapitel Nästa