Josemaría Escrivá Obras
166

Vi får inte gömma oss bakom skenbart fromma argument för att frånta andra vad som tillkommer dem: Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han. Men även den som är snål gentemot Gud i fråga om den kärlek och vördnad - tillbedjan - som tillkommer Honom som vår Skapare och Fader bedrar sig; och för den som vägrar lyda hans bud med den falska ursäkten att något av dessa inte är förenligt med att tjäna människorna påpekar den helige Johannes uttryckligen följande: Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga.

Ni kommer kanske att höra många som - i effektivitetens och rentav kärlekens namn! - förespråkar och hittar på teorier för att skära ned på tecknen på vår respekt och vördnad för Gud. De tycker att allt som hedrar Gud är överdrivet. Bry er inte om dem. Fortsätt längs er väg. Deras krystade resonemang orsakar bara tvister som inte leder till annat än att väcka anstöt och förhindra att man håller Jesu Kristi bud att ge åt var och en sitt, att milt och fullständigt utöva den heliga dygden rättvisa.

Föregående Se kapitel Nästa