Josemaría Escrivá Obras
147

Var verkligen lika barn! Och ju mer lika barn ni är, desto bättre. Det säger er av egen erfarenhet denne präst, som har varit tvungen att resa sig många gånger under de 36 år - så långa och samtidigt så korta de har varit! - han försökt förverkliga en konkret uppgift som Gud önskat. En sak har alltid hjälpt mig: att jag fortsätter att vara barn, att jag ständigt söker skydd i min moders famn och i Kristi, min Herres, Hjärta.

De stora fallen, de fall som orsakar svåra skador i själen och ibland får nästan ohjälpliga följder, beror alltid på högmodet i att tro sig vara vuxen, självtillräcklig. Vid sådana tillfällen domineras personen av ett slags oförmåga att be om hjälp hos den som kan ge den: inte bara Gud, utan även en vän eller en präst. Och så faller den stackars människan, som är isolerad i sin olycka, offer för förvirring och går vilse.

Låt oss be Gud, just nu, att Han aldrig må tillåta oss att känna oss nöjda, att Han alltid må öka vår längtan efter hans hjälp, hans ord, hans Bröd, hans tröst, hans styrka: rationabile, sine dolo lac concupiscite: främja hungern, längtan efter att vara som barn. Var övertygade om att det är det bästa sättet att besegra högmodet. Var förvissade om att det är det enda medlet för att vårt handlande skall vara gott, stort, gudomligt. Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni aldrig in i himmelriket.

Föregående Se kapitel Nästa