Josemaría Escrivá Obras
144

Quasi modo geniti infantes ... Jag har med glädje försökt sprida denna inställning, att vi är Guds små barn, som kommer att få oss att känna innebörden av följande ord som också ingår i mässans liturgi: alla som är födda av Gud besegrar världen, övervinner svårigheter, avgår med segern i kampen för frid i människors själar och i samhället.

Vår klokhet och styrka består just i övertygelsen om vår litenhet, om vår intighet inför Guds ögon; men det är Han som manar oss att samtidigt handla med trygg förtröstan och förkunna Jesus Kristus, hans enfödde Son, trots våra fel och vårt personliga elände, under förutsättning att vi inte upphör att kämpa för att övervinna dem.

Ni har säkert ofta hört mig upprepa följande råd ur den heliga Skrift: Discite benefacere, Lär att göra vad gott är, för det är säkert att vi måste lära oss och andra att göra vad gott är. Vi måste börja med oss själva, genom att anstränga oss för att upptäcka vad som är det goda som vi skall eftersträva för var och en av oss, för var och en av våra vänner, för varje människa. Jag känner ingen bättre väg för att betrakta Guds storhet än att lära sig tjäna, med utgångspunkt i det outsägliga men enkla faktum att han är vår Fader och vi hans barn.

Föregående Se kapitel Nästa