Josemaría Escrivá Obras
128

Kristi lära är kristallklar! Som vanligt slår vi upp Nya Testamentet, i detta fall Matteusevangeliets elfte kapitel: lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta. Förstår du? Vi måste lära av Honom, av Jesus, som är vår enda förebild. Om du vill gå framåt och undvika att snubbla och gå vilse, behöver du bara gå där han gick, följa i hans fotspår, träda in i hans ödmjuka och tålmodiga Hjärta, dricka ur hans buds och tillgivenhets källa; kort sagt, du måste identifiera dig med Jesus Kristus, du måste verkligen omvandlas till en annan Kristus bland människorna, dina bröder.

För att undvika missförstånd skall vi läsa ett annat stycke ur Matteusevangeliet. I det sextonde kapitlet klargör Herren sin lära ännu tydligare: Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Guds väg är en väg av försakelse, självtukt och hängivelse, men inte av sorg eller feghet.

Tänk på Kristi exempel, från krubban i Betlehem till tronen på Kalvarieberget. Betrakta hans självförnekelse och allt han genomled: hunger, törst, trötthet, hetta, utmattning, misshandel, oförståelse, tårar...; men även hans glädje över att frälsa hela mänskligheten. Jag skulle vilja att du djupt i ditt sinne och i ditt hjärta graverade den helige Paulus uppmaning till efesierna att utan tvekan följa i Herrens fotspår, för att meditera över den ofta och dra praktiska konsekvenser av den: Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.

Föregående Se kapitel Nästa