Josemaría Escrivá Obras
127

Ego sum via, veritas et vita, jag är vägen, sanningen och livet. Med dessa otvetydiga ord har Herren visat oss den väg som verkligen leder till den eviga lyckan. Ego sum via: han är den enda väg som förbinder himlen med jorden. Han förkunnar det för alla människor men han påpekar det i synnerhet för dem som, i likhet med dig och mig, har sagt Honom att vi är beslutna att ta vår kristna kallelse på allvar och att alltid ha Gud närvarande i våra tankar, på våra läppar och i alla våra handlingar, även de enklaste och vardagligaste.

Jesus är vägen. I denna värld har han lämnat de rena spåren av sina steg, outplånliga tecken som varken tidens gång eller fiendens ondska har lyckats sudda ut. Iesus Christus heri, et hodie; ipse et in saecula. Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. Vad jag tycker om att dra mig det till minnes! Jesus Kristus, densamme som levde igår för apostlarna och för dem som sökte Honom, lever i dag för oss och han kommer att leva i evighet. Det är vi människor som ibland inte lyckas upptäcka hans ständigt närvarande ansikte för att våra ögon är trötta eller vår blick grumlig. Be Honom, nu när vi börjar denna stund av bön vid tabernaklet, som den blinde mannen i Evangeliet: Domine, ut videam! Herre, gör så att jag kan se!, så att mitt förstånd fylls av ljus och Kristi ord tränger in i mitt sinne; må hans liv slå rot i min själ så att jag omvandlas inför den eviga härligheten.

Föregående Se kapitel Nästa