Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 102: Kristus lever. Det är denna sanning som gör....
• Punkt 103: Kristus lever i de kristna. Tron säger oss ....
• Punkt 104: Jesus Kristus, grunden för det kristna livet
• Punkt 105: Den helige Paulus gav följande motto åt de kristna....
• Punkt 106: En kristen vet att han är inympad i Kristus genom ....
• Punkt 107: Att betrakta Kristi liv Det är denna Kri....
• Punkt 108: Bland alla de scener som evangelisterna återger, f....
• Punkt 109: Var och en av dessa mänskliga gester är en gest so....
• Punkt 110: Tillämpning på vårt vardagliga liv Vi ha....
• Punkt 111: Det är lätt att förstå den otålighet, ängslan och ....
• Punkt 112: Ingenting är främmande för Kristi omsorg. Om vi ta....
• Punkt 113: Att betrakta värdigheten i det uppdrag som Gud kal....
• Punkt 114: Vår erfarenhet av synden skall alltså inte få oss ....
• Punkt 115: Jag vill göra en sista reflektion innan jag avslut....
• Punkt 116: Vår tro måste således vara levande, den måste få o....